Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Acetylsalicylzuur/Code´ne/Coffe´ne Tabletten/Zetpillen


Geneesmiddel: Acetylsalicylzuur/Code´ne/Coffe´ne Tabletten/Zetpillen

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1983


Werkzame stoffen

Acetylsalicylzuur, code´ne en coffe´ne

Geneesmiddelgroep

Geneesmiddelgroep
Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica), combinatie


Andere namen

AC Cod 400/50/10 Tabletten/Zetpillen


Samenstelling

AC Cod 400/50/10 tabletten: 400 mg acetylsalicylzuur, 50 mg coffe´ne en 10 mg code´nefosfaat per tablet

AC Cod 400/50/10 zetpillen: 400 mg acetylsalicylzuur, 50 mg coffe´ne en 9,6 mg code´nefosfaat per zetpil


Fabrikant/Leverancier

AC Cod 400/50/10 Tabletten/Zetpillen: diverse fabrikanten leveranciers


Toepassingen (= indicaties)

Lichte tot matige pijn

Koorts


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Astma-aanvallen, acute

Benauwdheid door verminderde ademhalingsreserve (= emfyseem)

Bloedingsneiging (= hemorragische diathese)

Hersenbloedingen (= cerebrovasculaire bloedingen)

Maagdarm-bloedingen

Maagdarm-zweren, actieve (= actief ulcus pepticum)

Maagklachten

Maagontsteking (= gastritis)

Maagpijn

Maagdarm-zweren (= ulcus pepticum)

Leverfunctie-vermindering (= leverinsufficiŰntie), ernstige

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiŰntie), ernstige

Overgevoeligheid voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen, voor (acetyl)salicylaten of voor prostaglandine-synthetase-remmers (NSAID's)

Overgevoeligheid voor opium-achtige pijnstillers (= opio´den)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Op grond van de werking van dit middel kunnen mogelijke schadelijke effecten op het kind niet worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stoffen in dit middel gaan alle drie over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid, gezichtsstoornissen en/of sufheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Acetylsalicylzuur remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en ontstekingen (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

Acetylsalicylzuur verlengt tevens de bloedingstijd.

Coffe´ne heeft een opwekken (= centraal stimulerend effect) effect.

Code´ne is een opium-achtige verbinding met een pijnstillende (= analgetische), hoestprikkeldempende (= antitussief) en stoppende werking bij dunne ontlasting (= diarree).

De pijnstillende en koortsverlagende werking begint na ca. 20-30 min en duurt ca. 4-6 uur.

De koortswerende werking begint na 1-4 dagen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Ademhalingsdepressie

Angst

Bloedarmoede

Bloedingen uit de anus (alleen bij gebruik van zetpillen)

Braken

Duizeligheid

Leverfunctie-stoornissen

Maagdarm-bloedingen

Maagdarm-klachten

Maagdarmpijn

Misselijkheid

Opwinding

Overgevoeligheidsreacties

Sufheid

Spijsverteringsstoornis (= dyspepsie)

Verstopping (= obstipatie)

Zuurbranden

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
(1) een bijwerking van dit medicijn
(2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
(3) overgevoeligheid voor dit medicijn
(4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen. Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Alcohol

Bloedverdunnende middelen (= orale anticoagulantia = 'trombose-middelen')

Centraal-dempende geneesmiddelen

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tabletten eerst in ruim water uiteen laten vallen, goed roeren, opdrinken en water nadrinken.

De zetpillen via de anus inbrengen.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de pijnklachten of de ziekte langer duren dan nodig is, verergeren of later weer terugkeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit mÚÚr dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft. Ook als u geen klachten (meer) heeft, moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wÚl of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het gebruik, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van AC Cod 400/50/10 Tabletten/Zetpillen

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Code´ne valt onder de opiumwet.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Hyperventilatie, verhoogde lichaamstemperatuur (hyperpyrexie), zweten, uitdroging (dehydratie), rusteloosheid, waanvoorstellingen (hallucinaties), opwinding, verminderd geestelijk functioneren (centrale depressie), bewusteloosheid (coma), shock

Algemeen


Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Acetylsalicylzuur/Code´ne/Coffe´ne Tabletten/Zetpillen.