Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Zafen« (recept)


Geneesmiddel: Zafen« (recept)

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 13901
RVG 13903


Werkzame stof

Ibuprofen

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)


Andere namen

Brufen« (recept)

Ibuprofen Tabletten/Zetpillen (generiek)(recept)

Sarixell« (zelfzorg)

Nurofen« (recept en zelfzorg)

Spidifen«(zelfzorg)

Advil« (zelzorg)

Antigrippine ibuprofen« (zelfzorg)


Samenstelling

Granulaat in sachets: 400 mg ibuprofen per sachet
Bevat tevens aspartaam/fenylalanine als zoetstof.

Bruistabletten, 200 mg ibuprofen


Fabrikant/Leverancier

Zambon Nederland BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bechterew (= spondylitis ankylopoietica)

Extra-articulaire aandoeningen, zoals slijmbeurs-ontsteking, tennisarm, schouder-ontsteking ('frozen shoulder'), pees-ontsteking en peesschede-ontsteking.

Gewrichtsaandoeningen, degeneratieve (o.a. artrose)

Hoofdpijn

Kiespijn

Menstruatiepijn zonder bekende oorzaak (= primaire dysmenorroe)

Pijn en koorts bij griep en verkoudheid

Pijn en koorts na inenting (vaccinatie)

Pijn na operatie (= post-operatieve pijn).

Pijn na tandheelkundige ingreep

Reumato´de artritis ('gewrichtsreuma')

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassingen (= indicaties) van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Astma-aanvallen of ernstige benauwdheid na eerder gebruik van ibuprofen, andere salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's).

Bloedingen uit de anus (nog bestaande)

Bloedstollingsstoornissen

Dikke darmontsteking (= colitis ulcerosa)

Endeldarmontsteking

Hersenbloedingen (= cerebrovasculaire bloedingen)

Kinderen en zwangeren met fenylketonurie (= fenylketon in de urine) geen middelen die de zoetstof aspartaam bevatten.

Jeukende huiduitslag (= urticaria) na eerder gebruik van ibuprofen, andere salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Maag- en/of darmbloedingen

Maag- of darmzweren (= ulcus pepticum)

Neusverkoudheid (= rhinitis) na eerder gebruik van ibuprofen, andere salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Neuspoliepen na eerder gebruik van ibuprofen andere salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Overgevoeligheid of allergie voor dit meicijn, voor een of meer van de bestanddelen, voor acetylsalicylzuur of voor andere pijnstillers die prostaglandine-synthetase remmen (NSAID's)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Het is nog niet precies bekend of dit middel schadelijk is tijdens de zwangerschap. Vanwege de werking kan een schadelijk effect van dit geneesmiddel op het kind niet geheel worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de laatse 3 maanden van de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en wazig zien veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Deze pijnstiller remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en een ontsteking (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

In hogere doses (meer dan 1 gram per dag) vertraging van de bloedstolling.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Allergische huidreacties

Benauwdheid.

Braken

Diarree

Duizeligheid

Eetlust verminderd (= anorexie)

Gezichtsstoornissen (o.a. wazig zien)

Hoofdpijn

Huiduitslag

Maagdarmbloedingen

Maagdarmklachten

Maagdarmzweren (= ulcus pepticum)

Menstruatiecyclus-stoornissen

Misselijkheid

Mondslijmvliesontsteking (= stomatitis)

Nervositeit

Nierfunctiestoornissen

Oorsuizen (= tinnitus)

Slapeloosheid

Spijsverteringsstoornis (= dyspepsie)

Zuurbranden

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.


De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Bloeddrukverlagende middelen (= antihypertensiva)

Bloedstolling-remmende middelen (= anticoagulantia = 'trombose-middelen')

Ciclosporine (= Neoral«, Sandimmune«)

Corticostero´den

Digoxine (= Lanoxin«)

Fenyto´ne (= Epanutin«, Diphanto´ne«)

Haarmiddelen, ontkroezende

Lithium (= Camcolit«, LitareBrufen«, Priadel«)

Methotrexaat (= Emtrexate«, Ledertrexate«)

Medijnen met dezelfde werkingswijze als (= remming van prostaglandine-synthetase)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere stoffen.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Het granulaat oplossen in ruim water, roeren en na bereiding direct opdrinken.

Reuma-patiŰnten met ochtendstijfheid: de eerste dosis onmiddellijk na wakker worden op nuchtere maag innemen met ruime hoeveelheid thee, water of andere drank. De werking treedt dan betrekkelijk snel op. De overige doses nß de maaltijd innemen.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de pijnklachten of de ziekte langer duren dan nodig is, verergeren of later weer terugkeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit mÚÚr dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft. Ook als u geen klachten (meer) heeft, moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wÚl of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het gebruik, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Zafen«

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Bevat tevens aspartaam/fenylalanine als zoetstof.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Zafen« (recept).

Bijsluiters