Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Diclofenac Injecties/Tabletten/Zetpillen (generiek)


Geneesmiddel: Diclofenac Injecties/Tabletten/Zetpillen (generiek)

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Diclofenac

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)


Andere namen

Cataflam«

Voltaren« (recept)

Voltaren« (zelfzorg)


Samenstelling

Injectievloeistof, ampul 3 ml: 25 mg diclofenac (natrium-zout) per ml
Bevat tevens benzylalcohol en natrium-pyrosulfiet als conserveermiddelen.

Tablet, omhuld (maagsap-resistent): 50 mg diclofenac (natrium-zout) per tablet

Tablet met gereguleerde afgifte ( 'Retard'): 75 mg of 100 mg diclofenac (natrium-zout) per tablet

Zetpillen: 25 mg, 50 mg of 100 mg diclofenac (natrium-zout) per zetpil


Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Pharmachemie BV
RVG 11985-6
RVG 26014
RVG 57138

Actavis BV
RVG 16273-8
RVG 22690

Centrafarm Services BV
RVG 17256 (injectie)
RVG 17257-61
RVG 17504
RVG 23152

Karib Ltd
RVG 17417
RVG 24030-1

IPS N.V.
RVG 18338-43 (Rofold)
RVG 24442

Apothecon BV
RVG 25748=20801
RVG 26603-5=57148-50

GenRx B.V.
RVG 23322-3

Disphar International B.V.
RVG 20738-43
RVG 23014

Ratiopharm Nederland BV
RVG 57044-5
RVG 57148-50

Sandoz BV
RVG 22928-30=20741-3
RVG 23014
RVG 23147-8
RVG 23242-3
RVG 25586 (injectie)

Pharmacin Products B.V.
RVG 23575-6
RVG 24053

Apotex Europe BV
RVG 24004=20800
RVG 56776-9
RVG 57384-5

Mylan BV
RVG 57670-1

Wise Pharmaceuticals Ltd.
RVG 56766-7

Disphar International B.V.
RVG 100157
RVG 100163

Euro Registratie Collectief B.V.
RVG 107160//13245


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Tabletten met of zonder vertraagde afgifte en zetpillen

Reumato´de artritis ('gewrichtsreumatiek')

Chronisch jeugdreuma (= juveniele chronische artritis)

Degeneratieve gewrichtsaandoeningen (o.a. artrose, 'gewrichtsslijtage')

Schouderontsteking (= periartritis humeroscapularis)

Tabletten zonder vertraagde afgifte en zetpillen

Niersteenkolieken

Galsteenkolieken

Jicht-aanval

Injecties

Matige tot ernstige pijn na operaties

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Astma-aanvallen of andere allergische reacties (o.a. neusverkoudheid, neuspoliepen, netelroos, jeukende huiduitslag) na eerder gebruik van dit medicijn, (acetyl)salicylaten of prostagalndien-synthetase-remmers (= NSAID's)

Hersenbloedingen (= cerebrovasculaire bloedingen)

Bij endeldarmontsteking (= proctitis) geen diclofenac-zetpillen gebruiken.

Maag- en darmbloedingen

Maag- of darmzweren (= ulcus pepticum)

Patienten met hartfalen klasse II-IV

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor sulfiet, ook indien eerder gebleken

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Vanwege de werking kan een schadelijk effect van dit geneesmiddel op het kind niet geheel worden uitgesloten.

Dit medicijn bij niet gebruiken tijdens het laatste trimester (6e-9e maand) van de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft) en niet gebruiken enige dagen vˇˇr en tijdens de bevalling (= partus)

Borstvoeding

Dit middel gaat over in de moedermelk.

Voor zover bekend kan tijdens de periode van borstvoeding maximaal 150 mg van dit medicjn per dag zonder bezwaar worden gebruikt .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , wazig of dubbelzien en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Deze pijnstiller remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en een ontsteking (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Benauwdheid, kortademigheid (= dyspnoe)

Bloedsamenstelling, veranderde

Bloedverlies via ontlasting of braaksel

Braken

Diarree

Depressie

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (= anorexia)

Gevoelsstoornissen

Hersenvliesontsteking-zonder-infectie (= aseptische meningitis)

Hoofdpijn

Huidaandoeningen (o.a. eczeem, blaasjes, haaruitval, lichtovergevoeligheid)

Gehoorstoornissen

Gezichtsstoornissen (o.a. wazig en/of dubbelzien)

Krampen (= convulsies)

Maagdarmbloeding

Maagdarmklachten

Maagdarmzweren, eventueel met bloeding

Misselijkheid

Nierfunctiestoornissen

Oorsuizen (= tinnitus)

Oprispingen

Overgevoeligheidsreacties (o.a. jeuk, huiduitslag en astmatische reacties).

Pijn in buik en maagstreek (= epigastrische pijn)

Prikkelbaarheid

Slapeloosheid

Slaperigheid

Smaakstoornissen

Spijsverteringsstoornis (= dyspepsie)

Vermoeidheid

Verstopping (= obstipatie)

Vochtophopingen in lichaamsweefsels (= perifeer oedeem)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Bloedverdunnende middelen (= anticoagulantia).

Ciclosporine (= Neonoral«,Sandimmune«)

(Gluco)corticostero´den

Lithium (= Camcolit«, LitareCataflam«, Priadel«)

Methotrexaat (= Emtrexate«, Ledertrexate«)

Middelen met dezelfde werkingswijze (= remming van prostaglandine-synthetase) als Cataflam«.

Plasmiddelen (= diuretica) met een kaliumsparende werking

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Behandeling met diclofenac mag alleen worden gestart na een zorgvuldige afweging bij patienten met belangrijke risicofactoren voor cardiovasculaire complicaties (hypertensie, hyperlipidemie, suikerziekte, roken).

De laagst mogelijke werkzame dosis gedurende de korst mogelijke periode.

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tabletten heel doorslikken met ruim water.

Snelle pijnverlichting: gewone tablet (geen 'retard'!) op nuchtere maag tot Ż uur voor de maaltijd heel innemen.

De injecties worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

De zetpillen via de anus inbrenegn.

De injecties worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

Tabletten en zetpillen: in de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Injecties: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de pijnklachten of de ziekte langer duren dan nodig is, verergeren of later weer terugkeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit mÚÚr dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft. Ook als u geen klachten (meer) heeft, moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wÚl of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Algemeen

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Diclofenac Injecties/Tabletten/Zetpillen

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Injectievloeistof bevat tevens benzylalcohol en natrium-pyrosulfiet als conserveermiddelen.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Diclofenac Injecties/Tabletten/Zetpillen (generiek).