Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Carbasalaat-calcium Poeders (zelfzorg)


Geneesmiddel: Carbasalaat-calcium Poeders (zelfzorg)

Zelfzorg-medicijn

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel).

Registratiejaar

1990


Werkzame stof

Carbasalaatcalcium

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)


Andere namen

Ascal®


Samenstelling

Poeders in sachets: 300 mg of 600 mg carbasalaatcalcium per sachet


Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Sandoz BV
RVG 15416-7=57541-2

Ratiopharm Nederland BV
RVG 16086=57541

Centrafarm Services BV
RVG 16103-4=57541-2

Apotex Europe BV
RVG 18315=57542

Pharmachemie BV
RVG 57286-7


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Lichte tot matige pijn, zoals hoofdpijn, kiespijn, menstruatiepijn, spit, spierpijn, zenuwpijn en pijn bij reuma

Migraine , wanneer tevens misselijkheid en braken (in combinatie met metoclopramide = Primperan®)

Pijn en koorts bij griep en verkoudheid en na
inenting (= vaccinatie)

Pijn bij plotseling (= acuut) en langdurige (= chronisch) gewrichtsreuma

Algemeen

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Astma, huiduitslag (urticaria), neuspoliepen, neusverkoudheid (=- rhinitis), angio-oedeem of bewustzijnsvermindering (=collaps) na gebruik van dit medicijn, (acetyl)salicylaten of medicijnen met dezelfde werkingswijze (NSAID's)

Bloedstolling-remmende middelen (= anti-coagulantie = 'bloedverdunners' = 'trombsoe-middelen')

Bloedstollingsstoornissen, bepaalde (o.a. hemorragische diathese en hypotrombinemie)

Herseninfarct met bloedingen (= hemorragisch herseninfarct)

Kinderen met waterpokken of griep

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Maagpijn of –klachten na eerder gebruik van dit middel.

Maagdarm-zweren (= ulcus pepticum), actieve

Maagwand-ontsteking met maagwandbeschadiging (= erosieve gastritis)

Nierfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor andere salicylaat-verbindingen

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voork¢men dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Vanwege de werkzaamheid van dit medicijn kunnen schadelijke effecten tijdens de zwangerschap niet geheel worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken gedurende de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medcicijn geen borstvoeding geven of dit medicijn niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voork¢men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan -met name na langdurig gebruik van hoge doseringen- als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en gezichtsstoornissen veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Deze pijnstiller remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en een ontsteking (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

Dit medicijn remt ook de bloedstolling (= trombocyten-aggregatie), waardoor de bloedingstijd wordt verlengd.

De werking duurt na stoppen van het gebruik nog ca. 4-6 dagen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bloedarmoede (na veelvuldig of langdurig gebruik)

Bloedbeel-veranderingen

Bloedingstijd-verlenging

Bloedverlies via de ontlasting, ongemerkt (= occult bloedverlies)

Braken

Duizeligheid (na langdurig gebruik van hoge doseringen)

Gezichtsstoornissen (na langdurig gebruik van hoge doseringen)

Leverfunctie-stoornissen

Maagdarm-klachten

Misselijkheid

Nierfunctie-stoornissen

Overgevoeligheidsverschijnselen, lichte tot ernstige (bijv. anafylactische shock)

Vochtophoping in de longen (= longoedeem); vooral bij langdurig gebruik door ouderen

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patientenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Alcohol (verhoogde kans op maagbloeding)

Ammomiumchloride

Andere pijnstillers met vergelijkbare werking (prostaglandine-synthetase-remmers = NSAID's)

Benzbromaron (= Desuric®)

Bloedstolling-remmende middelen (= orale anticoagulantia = 'bloedverdunners' = 'trombose-middelen')

Bloedsuiker/bloedglucose-verlagende middelen die via de mond moeten worden ingenomen (= orale antidiabetica)

Corticosteroïden

Insuline

Methotrexaat (= Emtrexate®, Ledertrexate®)

Probenecide

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voork¢men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Zie etiket en/of de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Het poeder vóór gebruik eerst oplossen in een ruime hoeveelheid water.

Voor een snel effect op de nuchtere maag of een ½ uur vóór de maaltijd innemen.

Dit middel bij maagklachten of bij langdurig gebruik van hoge dosestijdens of direct ná de maaltijd innemen.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren:

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan voorgeschreven is.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid medicijn.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat medicijnen dan vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts of in de bijsluiter.

Bij maagklachten: tablet eerst uiteen laten vallen in water en tijdens of vlak ná de maaltijd innemen.
.

Dit medicijn niet geven aan kinderen met griep of waterpokken in verband met een verhoogd risico op het syndroom van Reye.

Dit medicijn verlengd de bloedingstijd en daarom niet gebruiken kort vóór het trekken van kiezen of tanden.

Dit medicijn verhoogt de kans op maagklachten en daarom bij voorkeur niet gebruiken kort vóór of ná het gebruik van alcohol

Wijk niet af van het gebruiksvoorschrift . Wanneer u minder gebruikt dan voorgeschreven is, neemt de beschermende werking van dit middel af. Wanneer u meer gebruikt, neemt de beschermende werking van dit medicijn niet toe, maar de kans op bijwerkingen w‚l. Overleg daarom altijd eerst met uw arts als u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u w‚l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.


Vergoeding

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Carbasalaatcalcium Poeders

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Braken (vooral bij kinderen), verhoogde lichaamstemperatuur (= hyperpyrexie), zweten, duizeligheid, oorsuizen (= tinnitus), gezichtsstoornissen, rusteloosheid, opwinding, overdreven blij gevoel (= euforie), waanvoorstellingen (= hallucinaties), uitdroging (= dehydratie), bloeddrukdaling (= hypotensie), verminderd urineren, verhoogd (= hyperglykemie) of verlaagd (= hypoglykemie) bloedglucose-gehalte , verminderd bewustzijn (= collaps), bewusteloosheid (= coma)

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand. Neem die ook mee als u naar een arts of naar het ziekenhuis of polykliniek gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Carbasalaat-calcium Poeders (zelfzorg).