Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Mantoux-test


Geneesmiddel: Mantoux-test

Alleen op recept

Dit middel (tbc-diagnosticum) is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Tuberculine PPD RT23

Geneesmiddel groep

Diagnostica (= middelen om besmettingen of ziekten aan te tonen)


Andere namen

Tuberculine Injecties


Samenstelling

Injectievloeistof, 0,1 ml: 2 TE of 5 TE tuberculine PPD RT23


Fabrikant/Leverancier

Nederlands Vaccin Instituut (NVI)


Toepassing (= indicaties)

Tuberculose, tuberculine- of Mantoux-test op besmetting met tuberculose-bacterie


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties)

Hierover zijn geen gegevens.


Zwangerschap

Dit middel mag tijdens de zwangerschap worden toegepast als Mantoux-test op tbc.

Borstvoeding

Dit middel mag tijdens de periode van borstvoeding worden toegepast als Mantoux-test op tbc.


Verkeer, werk en sport

Hierover zijn geen gegevens bekend.
Dit medicijn heeft zeer waarschijnlijk geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.


Werking

Als 3-5 dagen na inspuiting onder de huid (= subcutaan) een zogenaamde kwaddel (= induratie) van ca. 1 cm doorsnede of groter ontstaat (= 'positieve Mantoux-reactie') is zeer waarschijnlijk sprake van besmetting met Mycobacterium tuberculosis (= tuberculose = tbc).
Als de kwaddel kleiner is, is waarschijnlijk sprake van een negatieve Mantoux-reactie.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Injectieplaats: blaasjes en weefselafsterving (= necrose)

Koorts, lichte

Lymfeknobbels


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Kanker

Sarco´dosis

Virus-infecties, zoals mazelen, rode hond, griep, AIDS, etc. (verminderde gevoeligheid van de Mantoux-test)

Virus-vaccins, levende, zoals bof, mazelen en rode hond


Gebruik

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.


Bewaren

In de koelkast bij 2-8oC (niet in vriesvak!)

De houdbaarheid van een gesloten is maximaal 18 maanden miet bewaard bij bij 2-8oC.

De inhoud van een geopende flacon mag niet langer dan 24 vanaf openen worden gebruikt.


Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit middel zo nodig met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Als 3-5 dagen na inspuiting onder de huid (= subcutaan) een zogenaamde kwaddel (= induratie) van ca. 1 cm doorsnede of groter ontstaat (= 'positieve Mantoux-reactie') is zeer waarschijnlijk sprake van besmetting met Mycobacterium tuberculosis (= tuberculose = tbc).
Als de kwaddel kleiner is, is waarschijnlijk sprake van een negatieve Mantoux-reactie.

Bespeek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

(Huis)arts of apotheker


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen (zie aldaar) optreden.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Mantoux-test.