Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Vaqta«


Geneesmiddel: Vaqta«

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 20798-9


Werkzame stof

Ge´nactiveerde hepatitis A-virus van de GBM-stam, geabsorbeerd aan aluminiumhydroxide

Geneesmiddelgroep

Vaccins


Andere namen

Avaxim«

Epaxal«

Havrix« 1440

Havrix« Junior

Hepatitis A Vaccin


Samenstelling

Injectievloeistof 'Adult' in wegwerpspuit of flacon 0,5 ml: 50 Eenheden (= E) ge´nactiveerd hepatitis A-virus per ml
Het vaccin kan sporen neomycine en formaldehyde bevatten.

Injectievloeistof 'Junior' in wegwerpspuit of flacon 0,5 ml: 25 Eenheden (= E) ge´nactiveerd hepatitis A-virus per ml
Het vaccin kan sporen neomycine en formaldehyde bevatten.


Fabrikant/Leverancier

Sanofi Pasteur MSD

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 114931//20798


Toepassingen (= indicaties)

Hepatitis; actieve immunisatie (= bescherming) tegen infectie met hepatitis A-virus van personen met een verhoogd risico op besmetting met het hepatitis A-virus

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Kinderen jonger dan 16 jaar (alleen indien strikt noodzakelijk)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. neomycine en formaldehyde)

Ziekten die met hoge koorts gepaard gaan

Voorzichtheid is geboden bij (o.a.)

Overgevoeligheid voor neomycine en/of formaldehyde

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten, klachten of overgevoeligheden en allergieŰn die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit vaccin tijdens de zwangerschap alleen wanneer strikt noodzakelijk gebruiken.

Borstvoeding

Dit vaccin alleen wanneer strikt noodzakelijk gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit vaccin stimuleert de vorming (= actieve immunisatie) van antistoffen (= immuno-globulinen) tegen hepatitis A.

Na vaccinatie met Hepatitis A vaccin treedt de bescherming (= immuniteit) na 2 weken in (immuniteit bij 90% van de gevaccineerden). Na 1 maand is 100%van de gevaccineerden immuun.

De bescherming duurt na ÚÚn vaccinatie tenminste 1 jaar en na twee vaccinaties (tweede vaccinatie 6-12 maanden na de eerste vaccinatie) tenminste 10 jaar.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Allergische reacties

Braken

Diarree

Gewrichtspijn (= artralgie)

Hoofdpijn

Injectieplaats: pijn, roodheid, zwelling en hardheid

Koorts

Malaise

Misselijkheid

Serum-lever-enzymwaarden, stijging

Spierpijn (= myalgie)

Vermoeidheid

Zwakte

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) op overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) op een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Hepatitis A-Immuno-globuline

Immunosuppressiva (= medicijnen die afstotingsreacties onderdrukken)

Vaccins, andere

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Dit vaccin mag niet worden gemengd met andere vaccins.

Om langdurige bescherming te verkrijgen wordt 6 maanden na de 1e inenting (= vaccinatie) een 2e inenting gegeven.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Vergeet niet na 6-12 maanden de tweede vaccinatie te halen.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergeet niet na 6-12 maanden de tweede vaccinatie te halen.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Vaqta« Junior

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Het vaccin kan sporen neomycine en formaldehyde bevatten.

Vergeet niet na 6-12 maanden de tweede vaccinatie te halen.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Vaqta«.

Bijsluiters