Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Hepatitis A+B Vaccin


Geneesmiddel: Hepatitis A+B Vaccin

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

2001


Werkzame stoffen

GeÔnactiveerde hepatitis A-virus en recombinant HbsAg-eiwit

Geneesmiddelgroep

Vaccins


Andere namen

Ambirixģ (voor kinderen van 6 t/m 15 jaar)

Twinrix Adultģ (voor volwassenen)


Samenstelling

Twinrix Adultģ suspensie voor injectie (in wegwerpspuit): tenminste 720 Eenheden (= E) geÔnactiveerde hepatitis A-virus en 20 microgram recombinant HbsAg-eiwit per ml suspensie
De suspensie bevat 2-fenoxyethanol en sporen thiomersal als conserveermiddelen.


Fabrikant/Leverancier

Twinrix Adultģ: GlaxoSmithKline (GSK)


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hepatitis , actieve immunisatie (= bescherming) tegen infectie met hepatitis A- en B-virussen van personen vanaf 16 jaar, die een verhoogd risico op hepatitis A- en B-infectie lopen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Kinderen jonger dan 16 jaar (alleen indien strikt noodzakelijk)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. het conserveermiddel 2-fenoxyethanol en thiomersal)

Ziekten, acute, die met hoge koorts gepaard gaan

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit vaccin alleen wanneer strikt noodzakelijk toepassen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit vaccin alleen wanneer strikt noodzakelijk toepassen tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en berieken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit vaccin kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit vaccin stimuleert de vorming van antistoffen (= immunoglobulinen) tegen hepatitis A en B virussen.

Voor zover bekend beschermt de inenting (= vaccinatie) tenminste 4-5 jaar tegen hepatitis B en tenminste 10 jaar tegen hepatitis A.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Braken

Duizeligheid

Griepachtige verschijnselen

Hoofdpijn

Injectieplaats: pijn, roodheid en zwelling

Koorts

Malaise

Misselijkheid

Vermoeidheid

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen . Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Immunosuppressiva (= medicijnen die afstotingsreacties onderdrukken)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Na de 1e inenting (= vaccinatie) vindt 1 maand later een 2e inenting plaats, na 6 maanden een 3e inenting en na 12 maanden bij voorkeur nog een vierde inenting.

Na inenting duurt de bescherming (= afweer, immunisatie) ca. 10 jaar.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Na de 1e inenting (= vaccinatie) vindt 1 maand later een 2e inenting plaats, na 6 maanden een 3e inenting en -bij voorkeur- na 12 maanden een 4e ineneting.
Dit is noodzakelijk voor een goede en langdurige bescherming tegen hepatitis A en B virussen (ca. 10 jaar).


Medicatiebegeleiding

Na de 1e inenting (= vaccinatie) vindt 1 maand later een 2e inenting plaats, na 6 maanden een 3e inenting en -bij voorkeur- na 12 maanden een 4e ineneting.
Dit is noodzakelijk voor een goede en langdurige bescherming tegen hepatitis A en B virussen (ca. 10 jaar).


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Twinrix Adultģ

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

De suspensie bevat 2-fenoxyethanol en sporen thiomersal als conserveermiddelen.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Hepatitis A+B Vaccin.