Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Eletriptan Tabletten


Geneesmiddel: Eletriptan Tabletten

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Eletriptan

Geneesmiddelgroep

Hoofdgroep: migraine-middelen, middelen om een migraine-aanval te voorkˇmen

Subgroep: selectieve serotonine-receptorblokkers (= selectieve 5HT1-receptor-antagonisten)


Andere namen

Relpax«


Samenstelling

Relpax« omhulde tabletten: 40 mg eletriptan-hydrobromide per tablet


Fabrikant/Leverancier

Pfizer BV
RVG 112571-2


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Migraine , acute behandeling van migraine-aanvallen met en zonder aura

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Angina pectoris, ook indien eerder doorgemaakt

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), matig tot ernstige

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), milde, indien ongecontroleerd

Ergotamine, niet gelijktijdig gebruiken

Hart, slechte doorbloeding (= ischemische hartaandoeningen), ook indien eerder doorgemaakt

Hartritme-stoornissen (= hartaritmieŰn), ernstige

Hartinfarct (= myocardinfarct), ook indien eerder doorgemaakt

Hersenbloeding of -bloedvatvernauwing (CVA en TIA), ook indien eerder doorgemaakt

Kinderen (tenzij de arts anders voorschrijft)

Leverfunctiestoornissen, ernstige

Nierfunctiestoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen

Ouderen (tenzij de arts anders voorschrijft)

Prinzmetal-angina pectoris (= coronaire vaatspasmen), ook indien eerder doorgemaakt

Propranolol (= Inderal«)

Vaataandoeningen in lichaam (= perifeer), hart (= coronair) of hersenen (= cerebraal), ook indien eerder doorgemaakt

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens over dit medicijn om een eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

De eeste 24 uur na gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersvoorschrift .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist als u van plan bent zwanger te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gaan gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit middel kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn heeft een gunstig effect op bloedvaten die betrokken zijn bij het ontstaan van migraine.

De werking begint na ca. 30 minuten.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Algemeen gevoel van zwakte (= asthenie)

Beklemmend gevoel in borst en/of keel

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), lichte

Buikpijn

Droge mond

Druk of beklemmend gevoel, o.a. in keel, nek en borst

Duizeligheid

Evenwichtsstoornissen (= vertigo)

Gevoelsafname van de tastzin (hypoaesthesia)

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Hoofdpijn

Keelpijn (faryngitis)

Misselijkheid

Slapeloosheid

Slaperigheid

Spierpijn (= myalgie)

Spierzwakte (= myasthenie)

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Tintelend gevoel

Warm gevoel

Zwaar gevoel in de ledematen

Zweten

Algemeen

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welke middelen u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn, waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen opgemerkt en aangemeld zijn bij de daarvoor verantwoordelijke instantie.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Ergotamine (o.a. Cafergot«, Ercycof«, Ergocofcyclizine, Ergocoffe´ne

Geneesmiddelen met dezelfde werking als dit medicijn, zoals almotriptan (= Almogran), sumatriptan (= Imigran«), naratriptan (= Naramig«, rizatriptan (= Maxalt « en zolmitriptan (= Zomig«)

Medicijnen die de werking van het enzym CYP3A4 sterk remmen, zoals claritromycine (= Klacid«), erytromycine = (Eryc«, Erytrocine«), itraconazol = Trisporal«, ketoconazol = Nizoral« en HIV-ptrotease-remmers, zoals indinavir = Crixivan«, nelfinavir = Viracept« en ritonavir = Norvir«

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt.
U kunt zo voorkˇmen dat u verkeerde combinaties van medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees de bijsluiter in de verpakking voor meer informatie over de mogelijke wisselwerkingen (= interacties) van dit middel met voedsel, dranken, medicijnen of andere stoffen.


Gebruik

Zie etiket en/of de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Bij de eerste voortekenen van de hoofdpijnfase van een migraine-aanval volgens voorschrift van de arts of de gebruiksaanwijzing in de verpakking gebruiken.

Bij onvoldoende resultaat mag minimaal 2 uur nß de eerste tablet een nieuwe tablet worden ingenomen.
NB. In totaal niet meer dan 80 mg per dag gebruiken!

De tablet -met of zonder voedsel- heel innemen met water.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten het bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals bijvoorbeeld douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van een medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik dus nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u teveel van een medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit mÚÚr dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Bij onvoldoende resultaat mag minimaal 2 uur nß de eerste tablet een nieuwe tablet worden ingenomen.
NB. In totaal niet meer dan 80 mg per dag gebruiken!

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of andere problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Bespreek uw ervaringen en problemen met dit medicijn met uw arts of apotheker.

Vertel uw arts ook of u wÚl of niet tevreden bent met dit medicijn en waarom. Als u niet tevreden bent, kan uw arts bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken , kunt u dat vragen aan uw apotheker.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Relpax«

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker om informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (oa.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen optreden (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een arts of naar het ziekenhuis toe gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Eletriptan Tabletten.