Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Quinapril Tabletten (generiek)


Geneesmiddel: Quinapril Tabletten (generiek)

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Quinapril(aat)

Geneesmiddelgroep

ACE-remmers


Andere namen

Acupril«


Samenstelling

Tabletten, omhulde: 5 mg, 10 mg, 20 mg of 40 mg enalapril-maleaat per tablet


Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Pharmachemie BV
RVG 29477-80

Sandoz BV
RVG 29589-92
RVG 31098-101

Apotex Europe BV
RVG 29859-62

Stada Arzneimittel AG
RVG 29866

Centrafarm Services BV
RVG 30310-3

Mylan BV
RVG 31094-7

Actavis BV
RVG 32022-5


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging zonder bekende oorzaak (= essentiŰle hypertensie)

Hartfalen

Nabehandeling van hart-infarct, (= nabehandeling van myocardinfarct)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Tabletten en Injecties:

Huid- en/of slijmvliezen, gezwollen en jeukend; meestal in de vorm van voorbijgaande aanvallen (= angio-oedeem, angioneurotisch oedeem).

Overgevoeligheid of alergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor andere ACE-remmers

Injecties:

Aldosteron-gehalte van bloed, toename (= hyper-aldosteronemie)

Hartaandoeningen, bepaalde

Hartfalen

Hersenbloedvat-aandoeningen (cerebrovasculair accident = CVA)

Huid- en/of slijmvliezen, gezwollen en jeukend; meestal in de vorm van voorbijgaande aanvallen (= angio-oedeem, angioneurotisch oedeem).

Nier-aandoeningen, ernstige (dit geldt alleen voor de injecties)

Niertransplantatie

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of alergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor andere ACE-remmers

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof van dit middel gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en kunnen dan de zuigeling bereiken.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of van plan ben borstvoeding te geven of dat al doet. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen o.a. dagelijkse bezigheden in en rond de woning, deelname aan het verkeer en het bedienen van machines ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn verwijdt de perifere bloedvaten van het lichaam. Hierdoor neemt de belasting van het hart af en daalt de bloeddruk (= antihypertensieve werking).

De werking van de tabletten begint binnen 1 uur en is na 2-4 uur maximaal.

De werking van de injecties begint binnen 30 minuten en is binnen 3 uur maximaal.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Ademnood (dyspnoe)

Alvleesklierontsteking (= pancreatitis)

Angina pectoris (= hartkramp)

Bewusteloosheid, plotselinge (= syncope)

Bloedbeeld, veranderingen

Bloeddrukverlaging (= hypotensie), soms ernstige

Bloed-laboratoriumwaarden, veranderingen

Braken

Depressie

Diarree

Droge mond

Duizeligheid

Haaruitval (= alopecia)

Hartkramp (= angina pectoris)

Hartritme, versneld (= tachycardie)

Hoofdpijn

Huiduitslag (exantheem)

Impotentie

Infecties van de hogere luchtwegen

Kaliumgehalte van het bloed, toename (= hyperkaliŰmie)

Koorts

Kortademigheid, benauwdheid (= dyspnoe)

Kriebelingen, jeuk en tintelingen (= paresthesieŰn)

Leverontsteking (= hepatitis)

Leverfunctie, afname (= lever-insufficiŰntie)

Misselijkheid

Neusverkoudheid (= rhinitis)

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiŰntie)

Plassen, versterkte aandrang (= mictie-drang)

Prikkelhoest

Slapeloosheid

Slaperigheid

Spierpijn en spierzwakte

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Tastgevoel, verminderd (paresthesie)

Urinelozing, pijnlijk en/of moeilijk (dysurie)

Urineweg-infecties

Vermoeidheid

Verstopping (= obstipatie)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen.
Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn, waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Tabletten:

Bloedglucose-verlagende geneesmiddelen (orale anti-diabetica)

Indometacine (= Indocid«, Dometin«)

Insuline

Lithium (= Camcolit«, Litarex«, Priadel«)

Pijnstillers (= analgetica), die prostaglandine-synthetase remmen (= NSAID's)

Plasmiddelen (= diuretica)

Tetracyclinen (= bepaalde groep van antibiotica)

Injecties:

Afstoting-onderdrukkende middelen (= immuno-suppressiva)

Allopurinol (= Apurin«, Zyloric«)

Antipsychotica

Bloedglucose-verlagende geneesmiddelen (orale anti-diabetica)

Corticostero´den

Cytostatica (= medicijnen tegen kanker)

Imipramine (= Tofranil«)

Indometacine (= Indocid«, Dometin«)

Insuline

Lithium (= Camcolit«, Litarex«, Priadel«)

Narcose-middelen en anesthetica

Pijnstillers (= analgetica), die prostaglandine-synthetase remmen (= NSAID's)

Plasmiddelen (= diuretica)

Proca´namide

Slaapmiddelen

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of drank.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt of niet (meer) precies weet hoe u dit medicijn moet gebruiken.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u teveel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wÚl of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Quinapril Tabletten

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.)
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een arts, poli of ziekenhuis toe gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Quinapril Tabletten (generiek).

Bijsluiters