Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

MabTheraģ (EU)


Geneesmiddel: MabTheraģ (EU)

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/98/67/001-002
EU/1/98/67


Werkzame stoffen

Rituximab

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: immunomodulantia


Andere namen

Nederland

Geen

Buitenland

Rituxanģ


Samenstelling

Infusievloeistof, flacon 10 ml of 50 ml: 10 mg rituximab per ml vloeistof

Oplossing voor subcutane injectie: 1400 mg rituximab


Fabrikant/Leverancier

Roche Nederland BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Folliculair lymfoom, stadium III-IV

Chronische lymfatische leukemie in combinatie met chemotherapie

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. knaagdier-eiwiiten = muriene eiwitten)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tijdens en gedurende 12 maanden na gebruik van dit medicijn zwangerschap voorkůmen met een effectief anticonceptiemiddel

Borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.


Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn remt de verdere ontwikkeling van het lymfoom.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Ademhalingsproblemen (broncoconstrictie), soms ernstige; ten gevolge van bronchitis, astma of andere longaandoeningen

Allergische reacties (anafylaxie)

Angst

Bloedbeeldveranderingen, o.a. verminderd aantal rode bloedcellen (= anemie), bloedplaatjes (= trombopenie) en witte bloedcellen (neutropenie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Bloedglucosegehalte, verhoogd (= hyperglykemie)

Bloedstollingsstoornissen

Bronchitis

Buik, opgezette

Diarree

Duizeligheid

Eetlustvermindering (= anorexie)

Gevoelsstoornissen van de tastzin (= paresthesie)

Hartaandoeningen, waaronder hartfalen, hartritmestoornisen, versneld (= tachycardie) of vertraagd (= bradycardie) hartritme en hartinfarct

Herpes simplex en herpes zoster

Hoest

Huidreacties, met blaasjes en/of blaren (= bulleus)

Infusieplaats: pijn

Koorts, rillingen, spierstijfheid en/of opvliegingen, misselijkheid, braken, vermoeidheid, hoofdpijn, huiduitslag, keelirritatie, neusverkoudheid, tumorpijn, etc. ('cytokinine release syndrome'); meestal binnen 1-2 uur na toediening

Nervositeit

Oogbindvlies-ontsteking (= conjunctivitis)

Opwinding (= agitatie)

Pijn, algemene of in buik, rug, borst, gewrichten (= artralgie), spieren (= myalgie)

Slapeloosheid

Smaak, vieze

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Traanproductie, verstoorde

Vochtophoping (= oedeem) in o.a. armen, polsen, benen, enkels en voeten

Voorhoofdsholte-ontsteking (= sinusitis)

Zwakte (asthenie) en ziek gevoel (malaise)

Zweten, ook nachtelijk

Algemeen

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) op overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) op een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.


Bewaren

In het donker in de koelkast bij 2-8oC (dus niet in het vriesvak!).

Bereide oplossingen bij voorkeur onmiddellijk gebruiken (maximaal 12 uur bewaren bij kamertemperatuur).

De houdbaarheid van gesloten flacons bedraagt 2 jaar.

Algemene informatie over bewaren

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele vergoed of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over MabTheraģ (EU).