Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Lantus« (EU)


Geneesmiddel: Lantus« (EU)

Recept-medicijn

Recept-medicijn (deels)
Dit medicijn is alleen de eerste keer Ún bij wijziging van het insuline-preparaat recept-plichtig (voor maximaal 90 dagen).
Daarna kan de insuline in de eigen apotheek ook zonder recept worden verkregen.

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/00/134/001-037


Werkzame stof

Insuline glargine

Geneesmiddelgroep

Bloedsuiker-verlagende middel, per injectie


Andere namen

Geen


Samenstelling

Injectievloeistof: 100 IE (= Internationale Eenheden) insuline glargine per ml

De injectievloeistof bevat m-cresol als conserveermiddel per ml.

Andere bestanddelen: zinkchloride, m-cresol, glycerol, natriumhydroxide, zoutzuur en water voor injectie


Fabrikant/Leverancier

Aventis Pharma BV


Wanneer gebruiken (= indicaties)

Suikerziekte (= diabetes mellitus)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Wanneer niet gebruiken (= contra-indicaties) o.a.

Bloedglucose-gehalte, verlaagd (= hypoglykemie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen (o.a. zinkchloride, m-cresol, glycerol) of voor vergelijkbare middelen

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit medicijn kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit medicijn kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo via de moedermelk de zuigeling. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Na overdosering kunnen zich o.a. duizeligheid, concentratieverlies, verwardheid, verdoofd gevoel en bewusteloosheid voordoen.

Lichte overdoseringsverschijnselen ('beginnende hypo') kunnen worden tegengegaan door het innemen van glucose ('suiker').

Algemeen

Lees de patiŰntenbijsluiter om te zien of dit medicijn invloed heeft op uw reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Insuline is een stofwisselingshormoon, dat normaal gesproken door de alvleesklier (= pancreas) wordt geproduceerd en afgegeven aan het lichaam.

Insuline bevordert de verbranding van 'suiker' (= glucose) door de opname van glucose in de lichaamscellen te versnellen. Als gevolg daarvan neemt het bloedglucose-gehalte van het bloed (= bloedglucosewaarde) af.

Insuline stimuleert ook de vorming van lichaamsvetten en -eiwitten.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking, snelheid en duur van de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bloedglucosegehalte-verlaging (= hypoglykemie = 'hypo')

Ongevoeligheid voor insuline (= insuline-resistentie)

Overgevoeligheid, zelden voor insuline, maar meestal voor begeleidende stoffen zoals zink, protamine, conserveermiddelen, stabiliserende middelen en verontreinigingen.

Verdwijnen (= lipo-atrofie) of toenemen (= lipohypertrofie) van onderhuidsbindweefsel na herhaalde injectie van insuline op dezelfde plaats.

Vochtophoping onder de huid (= oedeem)

Algemeen

Meestal is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit middel of (4) een allergische reactie op dit middel.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn met 'weinig' bijwerkingen.

Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

ACE-remmers

Alcohol (afname van de insulinebehoefte)

Androgene en anabole stero´dhormonen

BŔta-blokkers

Corticostero´den

Glucagon (= Glucagen«)

Lithium (Camcolit«, Litarex«, Priadel«)

MAO-remmers

Oestrogene hormonen, waaronder de pil

Pentamidine (= Pentacarinat«)

Pentoxifylline (= Trental«)

Plasmiddelen, bepaalde (= thiazide-diuretica)

Progestagene hormonen

Propoxyfeen

Salicylaten, zoals Aspirine« en Ascal«

Schildklierhormonen

Sulfonamiden (= bepaald type antibiotica)

Sympathicolytica, zoals clonidine (= Catapresan«, Dixarit«), guanethidine en reserpine

Sympathicomimetica, zoals epinefrine (= EpiPen«), salbutamol ( = Aerolin«, Ventolin«) en terbutaline (= Bricanyl«)

Algemeen

In principe kan dit medicijn een wisselwerking (= interactie) vertonen met alle medicijnen die als hoofd- of bijwerking de glucose-spiegel in het bloed doen stijgen of dalen (zie boven).

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met de medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Gebruikelijke dosering: 1 x daags voor het slapen gaan

Vraag arts of verpleegkundige een uitgebreid advies over het gebruik van insuline.

Vraag uw arts of verpleegkundige het meten van de bloedglucose-waarde en het spuiten van de insuline een aantal keren met u te oefenen .

Vraag uw arts of verpleegkundige nogmaals uitleg als u problemen heeft met het dieet, het meten van de bloedglucose-waarde en/of het vaststellen van de hoeveelheid insuline die u moet spuiten.

Vraag uw arts of verpleegkundige of ze regelmatig willen controleren of u de insuline goed gebruikt.

Algemeen

Lees ook de informatie over het gebruik van insuline in de patiŰntenbijsluiter .


Bewaren

In de originele verpakking in de koelkast bij 2-8oC (dus niet in het vriesvak!)

Een aangebroken flacon kan 4 weken bij kamertemperatuur worden bewaard.

Wanneer de injectievloeistof bevroren is of is geweest, moet u deze niet meer gebruiken, maar nieuwe insuline halen in de apotheek.

Algemeen

De uiterste gebruiksdatum van dit medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit medicijn.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt, d.w.z. nauwkeurig volgens voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig insuline gebruikt (= onderdosering) loopt u het risico dat het suikergehalte in het bloed (= bloedsuikerwaarde) te hoog wordt.

Wanneer u te veel insuline gebruikt (= overdosering), kan dat -vooral wanneer u weinig eet- leiden tot een te lage bloedsuikerwaarde (= hypoglykemie), met als mogelijk gevolg een 'hypo' (o.a. zweten, duizeligheid en bewusteloosheid).

Vraag uw arts om uitleg als u niet meer precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken.

Zelf combineren van medicijnen

Recept-medicijnen bij voorkeur niet combineren met zelfzorg-medicijnen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

De behandeling van suiker- of glucoseziekte heeft als belangrijkste doel de bloedglucose-waarde te reguleren, d.w.z. binnen normale grenzen (= 4-8 mmol glucose per liter bloed) te houden.

U kunt zelf uw bloedglucose-waarde reguleren door u nauwkeurig te houden aan het voedingsadvies en ÚÚn of meerdere keren per dag uw bloedsuikerwaarde te controleren.De hoogte van de gemeten bloedglucose-waarde bepaalt hoevÚÚl insuline u moet spuiten.

Vraag uw arts om een uitvoerig advies over het gebruik van insuline. Vraag hem ook het meten van de bloedglucose-waarde en het spuiten van de insuline een aantal keren met u te oefenen.

Wanneer de bloedglucose-waarde te hoog is, krijgt u last van de typische verschijnselen van suikerziekte en verhoogt u de risico's op langere termijn.In de regel moet u dan minder koolhydraten (o.a. suiker, zetmeel) gebruiken en/of meer insuline spuiten.

Wanneer de bloedglucose-waarde te laag is, kunt u een 'hypo'(= hypoglykemie) krijgen (o.a. plotseling zweten en duizeligheid).In de regel moet u dan meer koolhydraten (o.a. suiker, zetmeel) gebruiken en/of minder insuline spuiten.

Houdt altijd suiker (bijv. suikerklontjes) en zetmeelrijk voedsel (bijv. koek, brood) bij de hand om een 'hypo' te voorkˇmen of een beginnende 'hypo' te onderdrukken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met het dieet en/of het gebruik van de insuline met uw arts. Vertel uw arts ook of u wÚl of niet tevreden bent met de gang van zaken.

Vraag uw arts of verpleegkundige opnieuw om uitleg als u niet meer precies weet hoe u de insuline moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Reizen

Neem contact op met uw (huis)arts vˇˇrdat u op reis gaat. De huisrarts kan u vertellen of en zo ja waar insuline verkrijgbaar is, hoeveel voorraad u mee moet nemen, hoe u de insuline het beste kunt bewaren, hoe u de insilune het beste kunt combineren met de maaltijden, wat voor effect het verschil in tijdzone kan hebben en of er extra gezondheidsrisico's voor u zijn.


Vergoeding

Dit middel wordt vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Zie bijsluiter van Lantus«

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie vragen over suikerziekte (= diabetes mellitus) en de behandeling daarvan.


Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat glycerol en m-cresol als conserveermiddel.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Concentratieverlies, duizeligheid, honger, verwardheid, zwakte ten gevolge van een te sterk verlaagd bloedglucose-gehalte (= hypoglykemie). Dit wordt vaak een Ĺhypoĺ genoemd.
Deze verschijnselen kunnen worden opgeheven door inname van suiker of suiker bevattende dranken.

Bovenstaande verschijnselen kunnen ook optreden na grote inspanning, grote opwinding en/of te geringe voedselinname.

Ernstiger verschijnselen zijn vermindering (= stupor) en verlies van de geestelijke verschijnselen. In dat geval moet onmiddellijk de hulp van een arts of verpleegkundige worden ingeroepen.

Bovenstaande verschijnselen kunnen ook optreden na grote inspanning, grote opwinding en/of te geringe voedselinname.

Ernstiger verschijnselen zijn vermindering (= stupor) en verlies van de geestelijke functies. In dat geval moet onmiddellijk de hulp van een arts of verpleegkundige worden ingeroepen.

Algemeen

Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Lantus« (EU).