Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Temazepam Capsules/Tabletten (generiek)


Geneesmiddel: Temazepam Capsules/Tabletten (generiek)

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Temazepam

Geneesmiddelgroep


Benzodiazepinen


Andere namen

Normisonģ


Samenstelling

Capsules: 10 mg of 20 mg temazepam per capsule

Tabletten: 10 mg of 20 mg temazepam per tablet


Fabrikant/leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Actavis BV
RVG 12905-6

Apotex Europe BV
RVG 14354-5
RVG 19403-4=56928-9
RVG 56928-9

Apothecon BV
RVG 20133-4=56649-50

Pharmachemie BV
RVG 23363-4=14354-5
RVG 56128-9

Centrafarm Services BV
RVG 56756-7

Mylan BV
RVG 28642-3=56756-7

Sandoz BV
RVG 56577-8

IPS N.V.
RVG 57224-5


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Slaapstoornissen , ernstige, die het normale functioneren verstoren en/of waaronder ernstig wordt geleden.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Ademhalingsproblemen (= respiratoire insufficiŽntie), ernstige

Leverfunctie-vermindering (= leverinsufficiŽntie), ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen (o.a. natriumethylhydroxybenzoaat en natriumpropylhydroxybenzoaat) of voor andere benzodiazepinen

Spierzwakte, ernstige (= myasthenia gravis)

Stokkende ademhaling tijdens de slaap (= slaap-apnoe-syndroom)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen. Op grond van de werking kan een effect op de pasgeborene niet worden uitgesloten.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschapsperiode (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersvoorschrift .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist als u van plan bent zwanger te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gaan gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. een negatieve invloed uw reactie- en concentratievermogen
hebben en duizeligheid , dubbelzien en -met name aan het begin van de behandeling- slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

De werkzame stof in dit medicijn werkt op de hersenen (= centrale zenuwstelsel) en heeft een slaapbevorderende (= hypnotische) werking.
Daarnaast heeft het ook een angst-verminderende (= anxiolytische), kalmerende (= sedatieve) en spier-ontspannende werking (= spier-relaxerende) werking.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Afhankelijkheid, fysiek (= gewenning)

Afhankelijkheid , psychisch (= verslaving)

Depressie, reeds bestaande, waarvan de verschijnselen door gebruik van dit middel op de voorgrond treden

Dubbelzien

Duizeligheid

Eetlust, toename

Geheugenverlies, bepaalde vorm van (= retrograde amnesie), enkele uren na gebruik

Gewichtstoename

Huidreacties

Maagdarmstoornissen

Misbruik

Onthoudings- en rebound-verschijnselen na stoppen met het gebruik

Opwinding, vooral bij kinderen en ouderen

Reactie- en concentratievermogen, verminderd

Slaperigheid overdag, vooral aan het begin

Spierzwakte (= myasthenia)

Vermoeidheid

Verslaving

Verwarring

Zin in seks (= libido), verminderd

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen .
Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet ook niet uw arts te vertellen voor welke middelen u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Alcohol en andere centraal-dempende stoffen of geneesmiddelen

Medicijnen die de enzymatische activiteit van de lever remmen, zoals cimetidine (= Tagametģ en 'de pil').

OpioÔden (= pijnstillers met opium of een opium-achtige werkzame stof)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Capsule(s) binnen 30 minuten vůůr het slapen gaan heel innemen met wat water.

Niet langer dan 4 weken gebruiken (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik van dit medicijn is dan zinloos. Gebruik dus nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u teveel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit mťťr dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Dit medicijn neemt de oorzaak van uw slaapstoornis niet weg. Het is slechts bedoeld als een tijdelijke oplossing.

Om afhankelijkheid van dit medicijn te voorkůmen, moet u het zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts gebruiken.

Om psychische (= verslaving) en lichamelijke afhankelijkheid (= gewenning = tolerantie) te voorkůmen, mogen slaapmiddelen van dit type (= benzodiazepinen) maar enkele weken achterelkaar worden gebruikt.

Bespreek uw ervaringen en problemen met dit medicijn met uw arts.

Vertel uw arts ook of u wťl of niet tevreden bent met dit medicijn en waarom. Als u niet tevreden bent, kan uw arts bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken , kunt u dat gerust vragen aan uw arts of apotheker.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt NIET vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Temazepam Capsules/Tabletten

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Ernsitge bewustzijnsdaling, ademhalingsdepressie en bewustellosheid (coam)

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Temazepam Capsules/Tabletten (generiek).