Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Allergenen/Oralgenģ


Geneesmiddel: Allergenen/Oralgenģ

Alleen op recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Gezuiverde allergenen van pollen, huisstofmijten, dierlijke huidschilfers, haren, veren of schimmels


Andere namen

Geen


Samenstelling

Druppel-oplossingen (20 ml) voor gebruik onder de tong (= sublinguaal), die gezuiverde allergenen van pollen, huisstofmijten, dierlijke huidschilfers, haren, veren of schimmels

De sterkte van de oplossingen staan vermeld op het etiket van het flesje (BE = biologische Eenheden; NE = Noon Eenheden; mcg = microgram)

Hulpstoffen: dinatriumfosfaat, dihydraat (E339), glycerol (E422), natriumchloride, mannitol (E421; alleen in oplossingen met huisstofmijt-allergenen) en water


Fabrikant/Leverancier

Artu Biologicals BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Allergische aandoeningen, zoals hooikoorts en allergisch astma

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

ACE-remmers, gebruik van (bijv. bij hartklachten)

Afweersysteem-aandoeningen, zoals immuundeficiŽnties, auto-immuunziekten en kanker

Allergische overgevoeligheidsreacties, ernstige; in het verlededen gehad

Astma, indien ernstig en niet goed onder controle

BŤta-blokkers, gebruik van (bijv. bij bloeddrukverhoging)

Immunosuppressiva (afweer-onderdrukkende middelen), gebruik van

Hart- en vaatziekten (= cardiovasculaire aandoeningen), ernstige, zoals kransslagader-aandoeningen (= coronaire ziekten) en ernstige bloeddrulkverhoging (= hypertensie)

Medicatie-ontrouw (= slecht medicatiegebruik) ten gevolge van psychische aandoeningen

Mondholte-aandoeningen, ernstige

Ontstekingen (= infecties), indien langdurig en ernstig en met koorts (vooral van de luchtwegen)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen, waaronder glycerol (zie samenstelling)

Zwangerschap

Wees extra voorzichtig bij o.a.

Astma, diarree, infecties, verkoudheid of griep tijdens de instelbehandeling. Uw allergische klachten kunnen dan verergeren of opnieuw optreden. U moet de dosis dan niet verhogen .

Gebruik van medicijnen die allergische reacties onderdrukken, zoals antihistaminica, cromoglycaten of corticosteroÔden. Bij plotseling staken van het gebruik van deze middelen kunnen de allergische klachten verergeren of opnieuw optreden. U moet de dosis dan niet verhogen .

De instelbehandeling van pollen-bevattende alleergeen-oplossingen ruim vůůr het begin van het pollenseizoen (februari tot en met september) afronden

Vermijdt contact met allergenen die bij u allergie veroorzaken zoveel mogelijk.

Algemeen

De instelbehandeling van pollen-bevattende alleergeen-oplossingen ruim vůůr het begin van het pollenseizoen (februari tot en met september) afronden

Vermijdt contact met allergenen die bij u allergie veroorzaken zoveel mogelijk.

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkomendat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Dit medicijn kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en onwel worden veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

De gezuiverde allergen stimuleren de aanmaak van antistoffen (= antilichamen) tegen zichzelf (= immuuntherapie).
Hierdoor neemt de gevoeligheid voor allergenen van pollen, huisstofmijten, dierlijke huidschilfers, haren, veren of schimmels af (= hyposensibilisatie) .

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Mogelijke bijwerkingen: algemeen (o.a.)

Ademhaling, versnelde (stop het gebruik en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de meest nabijzijnde Eerste Hulp)

Allergische klachten verergeren (stop het gebruik en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de meest nabijzijnde Eerste Hulp)

Branderig gevoel in de mond (tong- en keelholte), op de handplamen of op de voetzoelen (stop het gebruik en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de meest nabijzijnde Eerste Hulp)

Duizeligheid (stop het gebruik en neem onmiddellijk contact op met uw arts)

Jeuk, ernstige (stop het gebruik en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de meest nabijzijnde Eerste Hulp)

Onwel worden (stop het gebruik en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de meest nabijzijnde Eerste Hulp)

Mogelijke extra bijwerkingen tijdens de instelfasen

Allergische klachten, tijdelijke verergering

Allergische reacties zoals jeuk, bultjes en uitslag

Maagdarm-stoornissen, lichte

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen .
Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Breng uw arts of apotheker op de hoogte van onbekende bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan vermeld.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Medicijnen die de allergische reactie onderdrukken, zoals antihistaminica, cromoglycaten en corticosteroÔden

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Instelschema: zie de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Onderhoudsschema: zie de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.
De aanbevolen duur van de onderhoudsdosering bedraagt 3-5 jaar.

Gebruik dit medicijn 's ochtends vůůr het ontbijt.

Druppel dit middel op een dessertlepel en vermeng de vloeistof eventueel met een kleine hoeveelheid water.

Houdt dit middel minimaal ťťn minuut voor in de mondholte onder de tong (= oromucosaal) en slik dit middel daarna door.

Vergeten:
Langer dan 4 weken : opnieuw beginnen met volgens het instelschema
Korter dan 4 weken : hervat het gebruik met de helft van de onderhoudsdosering (bijvoorbeeld 10 in plaats van 20 druppels) en verhoog daarna de dosering iedere keer met ťťn druppel tot u de onderhoudsdosering heeft bereikt.
Ga daarna door met de voorgeschreven onderhoudsdosering.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

Bewaar dit middel in de kolekast (2-8 oC (niet in de vriezer!).

Na openen van het flesje is de inhoud nog 3 maanden houdbaar.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u wāl of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Oralgenģ

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Ernstige allergische klachten en verergering van de bijwerkingen van dit middel (zie Mogelijke bijwerkingen ...)

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een arts of naar het ziekenhuis toe gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Allergenen/Oralgenģ.