Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Danaparo´de Injecties


Geneesmiddel: Danaparo´de Injecties

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1991


Werkzame stof

Danaparo´de

Geneesmiddelgroep

Heparine-groep (bloedstolling-remmende middelen, trombose-middelen, bloedverdunners)


Andere namen

Orgaran«


Samenstelling

Orgaran« injectievloeistof, 0,6 ml (met of zonder wegwerpspuit): 1250 AXa-E (= antifactor Xa-eenheden) danaparo´de
De injectievloeistof bevat natriumsulfiet als conserveermiddel.


Fabrikant/leverancier

Orgaran«: Organon Nederland BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Trombose, voorkˇmen (= preventie) van diep veneuze trombose (DVT)

Trombo-embolische aandoeningen als complicaties bij bepaalde aandoeningen of bij ingrepen

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor meer informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstig en ongecontroleerd

Bloedingen, recente en nog actieve

Bloedstollingsstoornissen, ernstige

Bloedverlies uit het maagdarm-kanaal t.g.v. maagdarm-zweren (= ulcus pepticum), tenzij dit de reden van de operatie is

Hart, ontsteking van de binnenwand (= endocarditis), acute

Hersenbeschadiging of andere beschadigingen aan het centrale zenuwstelsel, waaronder het ruggenmerg

Hersenbloedingen (= cerebrovasculair accident =CVA) gedurende de afgelopen 3 maanden

Leveraandoeningen, ernstige; tenzij geen andere behandeling mogelijk is

Netvliesaandoeningen (= retinopathie) t.g.v. bloeddrukverhoging (= hypertensie) of suiker/glucose-ziekte (= diabetes mellitus)

Nieraandoeningen, ernstige; tenzij geen andere behandeling mogelijk is

Operatie aan ruggenmerg of ogen

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een meer van de bestanddelen (o.a. natriumsulfiet als conserveermiddel)

Trombocyten-gehalte van bloed, verlaagd (= trombocytopenie), eerder gebleken na behandeling met heparine-achtige bloedstolling-remmende middelen (= anticoagulantia).

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkomendat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet toepassen tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders beslist).

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien of dit medicijn invloed heeft op uw reactie- of concentratievermogen.


Werking

Dit medicijn remt de bloedstolling. Hierdoor wordt de vorming van bloedstolsels (= thrombi) tegengegaan.

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor meer informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen o.a.

Bloedbeeld-afwijking (trombocytopenie)

Bloedingen rond de plaats van injectie en/of operatie

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen .

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter in de verpakking voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Corticostero´den en andere middelen, die zweren kunnen bevorderen (= ulcerogene bijwerking)

Geneesmiddelen, die de bloedstolling kunnen be´nvloeden, zoals bloedstolling-remmers (orale anticoagulantia), trombocyten-aggregatie-remmers, pijnstillers die prostaglandine-synthetase remmen (NSAID's, o.a. acetylsalicylaat) en dextranen

Algemeen

Er zijn heel wat medicijnen -waaronder ook zelfzorggeneesmiddelen- die niet met dit anti-trombosemiddel mogen worden gecombineerd omdat ze de werking er van versterken (= langere bloedingstijd dan gewenst) of verzwakken (= kortere bloedingstijd dan gewenst).

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met dit anti-trombosemiddel.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

Veel medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Orgaran«

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat natriumsulfiet als conserveermiddel.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Danaparo´de Injecties.