Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Calmurid® HC


Geneesmiddel: Calmurid® HC

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 06996


Werkzame stoffen

Hydrocortison en ureum

Geneesmiddelgroep

Huidmiddelen, corticosteroïd + penetratie-middel


Andere namen

Hydrocortison/Ureum Zalf FNA


Samenstelling

Crème, tube 50 g: 10 mg hydrocortison en 100 mg ureum per gram (bevat o.a. ook melkzuur)


Fabrikant/Leverancier

Galderma Nederland

Delphi Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 34162//06996

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 107571//06996


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Eczeem

Contactdermatitis

Huidontsteking (dermatitis)

Jeuk (= pruritis)

Jeukziekte (= prurigo)

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassing en het gebruik van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Bijwerkingen op de huid van andere corticosteroïden

Dunne huid (huidatrofie)

Huidaandoeningen door infectie met bacteriën, virussen, schimmels, gisten of parasieten

Huidziekten zoals visschubbenziekte (= ichthyosis), jeugd-dermatosis plantaris en acne

Kinderen in de groei (tenzij de arts anders voorschrijft)

Kwetsbare huidvaten

Ooglidaandoeningen

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen of voor andere corticosteroïden

Wonden

Zweren

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit medicijn niet mag gebruiken.


Zwangerschap

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven of dit medicijn niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke werking hebben tijdens de zwangerschap. Gebruik daarom tijdens zwangerschap bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .

Heel wat medicijnen kunnen in de moedermelk terechtkomen en zo de zuigeling bereiken.
Gebruik daarom tijdens borstvoeding bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .

Vraag eerst uw arts of u tijdens zwangerschap of borstvoeding medicijnen die u al gebruikte, zelfzorg-medicijnen of homeopatische en andere alternatieve middelen mag (blijven) gebruiken.

Lees eerst de bijsluiter in de verpakking om te zien of u dit medicijn mag gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Hydrocortison is een zwak werkend corticosteroïd (klasse 1) dat ontstekings- en allergische reacties (= immuunreacties) remt, de celdeling (= antimitotische werking) vertraagt en bloedvaten vernauwt (= vasoconctrictieve werking).

Ureum maakt het huidoppervlak los (= keratolytische werking), maakt de huid vochtiger (= hydatrerend effect) en bevordert de opname van hydrocortison door de huid (= huidpenetratie-bevorderend effect)

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor meer informatie over de werking van dit medicijn.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Dunner worden van de huid (= huid-atrofie) met streepvorming (= striae atrophicae)

Blauwrode vlekken door verwijding van bloedvaten (= teleangiëctasieën)

Bloedingsneiging, verhoogde

Bloeduitstortingen (= purpura)

Branderige huid

Genezingsproces, vertraging

Infecties

Jeuk

Ontsteking rond de mond (peri-orale dermatitis)

Pijn onmiddellijk na toediening (verdwijnt na enkele minuten)

Psoriasis, verergering van (psoriasis pustularis)

Wegdrukken (= maskeren) van de verschijnselen van infecties met bacteriën, schimmels of parasieten

Witte huidvlekken (depigmentatie)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

De kans op bijwerkingen van dit medicijn is groter in het gezicht, op de behaarde huid, in huidplooien en op de huid van de geslachtsorganen.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen , na insmeren van grote lichaamsoppervlakken en na afdekken van ingesmeerde huidgedeelten.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen is gewoonlijk groter bij hogere doseringen. Gebruik daarom niet meer dan is voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal bekende bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijn, voedsel, dranken of andere stoffen bekend.

Bij langdurig gebruik van hoge doseringen kunnen wisselwerkingen niet worden uitgesloten.

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Crème in niet te dunne laag aanbrengen en in de huid masseren, maar niet wanneer deze melkzuur bevat.

Maximaal 30-60 g crème per week gebruiken.

Algemeen

Vraag advies aan uw apotheker als u de bijsluiter niet begrijpt of van de gebruiksaanwijzing wilt afwijken.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar daarom ook medicijnen altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving, zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van dit medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit medicijn.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw (huis)arts of apotheker altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn met uw (huis)arts of apotheker.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking van dit medicijn u tegenvalt, maar overleg eerst met uw arts of apotheker als u van het voorschrift wil afwijken.


Vergoeding

Dit medicijnen is alleen op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).
Het wordt daarom (wel/deels/niet) vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Vraag zo nodig uw arts, apotheker of zorgverzekeraar om informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Calmurid® HC

Algemeen

U kunt zo nodig uw (huis)arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

De crème bevat melkzuur.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Dun(ner) worden van de huid (= atrofie, onderdrukking van de bijnierschors-functie
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke gevolgen van overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Calmurid® HC.

Bijsluiters