Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Uracil/Tegafur Capsules


Geneesmiddel: Uracil/Tegafur Capsules

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stoffen

Tegafur en uracil

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: antimetabolieten


Andere namen

UFTģ


Samenstelling

UFTģ capsules: 100 mg tegafur en 224 mg uracil


Fabrikant/Leverancier

UFTģ: Bristol-Myers Squibb BV (BMS)


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Tumorenvan de diikedarm (= colorectaal carcinoom), indien uitgezaaid (= gemetastaseerd)
De behandeling vindt plaats in combinatie met folinezuur.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Beenmergfunctie-afname (= beenmergdepressie) ten gevolge van bestraling (= radiotherapie) of behandeling met medicijnen die de celdeling remmen (= antineoplastische medicijnen)

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddleen

Tekort (= deficiŽntie) aan het leverenzym CYP2A6

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit medicijn kan schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tot 3 maanden na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voorkĘmen .

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Van een belangrijk aantal geneesmiddelen tegen kanker ('chemokuur', 'hormoonkuur', 'anti-hormoonkuur') is bekend dat ze tijdens de zwangerschap schadelijk kunnen zijn. Van de meeste andere is dat niet precies bekend, maar wordt -vanwege hun invloed op de celdeling- schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet uitgesloten .

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist of u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u tijdens de zwangerschap of borstvoeding medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn remt de deling van tumorcellen.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Ademnood (dyspnoe)

Braken

Buikpijn

Darmverstoppping (= darmobstructie)

Depressie

Diarree

Droge mond

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Gevoelswaarneming, verstoorde (= paresthesie)

Gewichtsafname

Haaruitval (= alopecia)

Hartstreek, pijn (= precordiale pijn)

Hoesten

Hoofdpijn

Huidaandoeningen (droge huid, rash, jeuk, ontsteking, verkleuring, lichtovergevoeligheid

Keel-ontsteking (= faryngitis)

Koorts en/of koude rillingen

Lusteloosheid (= mailase)

Misselijkheid (= nausea)

Mondslijmvlies-ontsteking (= stomatitis)

xNagelafwijkingen

Oogbindvlies-ontsteking (= conjunctivitis)

Oprispen (boeren)

Pijn

Schimmelgroei op slijmvliezen Candidiasis)

Slaperigheid

Slapeloosheid

Slijmvlies-ontsteking (= mucosistis)

Smaakverandering

xSpierpijn (= myalgie), rugpijn, gewrichtspijn (= artralgie)

xSpijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Tranende ogen

Trombose in dieper gelegen aderen (= diep veneuze rtrombose)

Uitdroging (= dehydratie)

Verstopping

Verwardheid

Vochtophoping onder de huid (perifeer oedeem)

Winderigheid (= flatulentie)

Zwakte, lichamelijke (asthenie)

Zweten

Algemeen

Geneesmiddelen tegen kanker hebben vaak bijwerkingen, waaronder misselijkheid, braken (= emesis), slikproblemen (= dysfagie), diarree, haaruitval (= alopecia), moeheid en onvruchtbaarheid (= infertiliteit) bij de man. De bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter van de verpakking.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.


De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen . Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Medicijnen met een vergelijkbare werking

Medicijnen die het leverenzym CYP2A6 remmen, zaols bepaalde bloedstollingremmers (cumarinen), clotrimazol (= Canestenģ, ketoconazol (= Nizoralģ), methoxsaleen (= Geroxalenģ, Meladinineģ, Oxsoralenģ) en miconazol (= Daktarinģ, Daktacortģ)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet precies (meer) weet of wanneer u dat bent vergeten .


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Neem contact op met uw (huis)arts als u een probleem heeft met het gebruik van dit medicijn.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij UFTģ

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een arts of naar het ziekenhuis toe gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Uracil/Tegafur Capsules.