Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Fenoterol Infusies


Geneesmiddel: Fenoterol Infusies

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Fenoterol

Geneesmiddelgroepen

Luchtwegverwijders: bŤta-sympathico-mimetica (= bŤta-adrenergica)

Baarmoeder-ontspannende middelen (= uterus-spasmolytica)


Andere namen

Partusistenģ


Samenstelling

Partusistenģ concentraat voor infusievloeistof, ampul 10 ml: 50 microgram fenoterol-hydrobromide per ml


Fabrikant/Leverancier

Partusistenģ: Boehringer Ingelheim BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Dreigende vroeggeboorte (= spontane abortus, miskraam ), in de 24e-33e week van de zwangerschap

Na operatie tijdens de zwangerschap om baarmoedercontracties te voorkůmen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Adrenaline-productie, sterk verhoogd (= feochromocytoom)

Baarmoeder-bloedingen (= uterus-bloedingen), ernstige

Foetus-misvormingen, zonder kans op overleving

Hartaandoeningen, waaronder recent hartinfarct (= myocard-infarct)

Hartafwijkingen

Infectie van de embryo-zak (= amnion-holte)

Kaliumgehalte van bloed, sterk verlaagd (= ernstige hypokaliŽmie)

Lever-afwijkingen, ernstige

Long-bloeddrukverhoging (= pulmonale hypertensie)

Nier-afwijkingen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor verwante verbindingen (= sympathicomimetica)

Placenta, geheel of gedeeltelijk losliggende (solutio of abruptio placentae)

Placenta, voorliggende (= placenta praevia)

Psychische aandoeningen (= psychosen)

Situaties waarbij verlenging van de zwangerschap gevaar oplevert

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag gebruikt.


Zwangerschap

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na toediening als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

De werkzame stof in dit medicijn ontspant (= relaxeert) de gladde spieren van de baarmoeder (= uterus) en de kleinere luchtwegen (= bronchiŽn).

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bevingen (= tremor)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Bloed-glucosegehalte, verhoogd (= hyperglykemie); vooral bij suikerpatiŽnten

Bloed-laboratoriumwaarden, afwijkingen

Blozen (flushing)

Duizeligheid

Hartfrequentie, toename (= tachycardie), bij de moeder (= maternaal)

Hoofdpijn

Kaliumgehalte van bloed, sterk verlaagd (= ernstige hypokaliŽmie)

Krampen

Nervositeit

Onrust

Pijn op de borst

Spierpijn (= myalgie)

Stoelgang, vertraagd

Urine-productie, geremd

Zwakte

Zweten

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) allergische reactie op dit medicijn.

Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) medicijn(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Antidepressiva, bepaalde (tricyclische)

Antipsychotica, bepaalde

CorticosteroÔden

Medicijnen met dezelfde werkingswijze als dit middel (bŤta-sympathicomimetica)

Medicijnen die calcium bevatten

Medicijnen die vitamine D bevatten

Mineralo-corticosteroÔden (o.a. aldosteron)

Narcosemiddelen, o.a. die met een negatieve werking op het hart

Pijnstillers, bepaalde (NSAID's zoals acetylsalicylzuur en indometacine)

Xanthine-derivaten zoals theofylline (Euphyllinģ, Euphylongģ, Theolairģ, Theolinģ)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.


Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen na toediening van dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen na toediening van dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Vergoeding

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van dit medicijn.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Partusistenģ

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

- hartfrequentie-toename (tachycardie)
- shock
- spierschokken (convulsies)
- bijwerkingen (zie aldaar)


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Fenoterol Infusies.