Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Daktarin® (zelfzorg)


Geneesmiddel: Daktarin® (zelfzorg)

Zelfzorg-medicijn

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel) bij apotheek en drogist.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 06193
RVG 06195
RVG 07461
RVG 07490


Werkzame stof

Miconazol

Geneesmiddelgroep

Anti-schimmelmiddelen (= antimycotica)


Andere namen

Dermacure®

Miconazol Crčme/Strooipoeder (generiek)


Samenstelling

Crčme, waterige (= hydrofiele), 30 gram: 20 mg miconazol per gram

Strooipoeder, 20 gram: 20 mg miconazol per gram

Gel voor oraal gebruik met 20 mg miconazol per gram.

Nagellak: 20 mg miconazol per ml


Fabrikant/Leverancier

Janssen-Cilag BV

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 30452//07490
RVG 108342//07461

EU-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 34964//07490

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 106537//07461

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 109548//07461


Toepassingen (= indicaties)

Huidschimmel (= dermatomycose), diverse schimmels en gisten (Candida), o.a. voetschimmel

Algemeen

Lees altijd goed de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassing en het gebruik van dit zelfzorg-medicijn.

Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorg-medicijn binnen enkele dagen niet of onvoldoende helpt tegen de klachten die u heeft.


Niet gebruiken bij (=contra-indicaties) o.a.

Huidspray: ontstoken of beschadigde huid

Oogaandoeningen

Overgevoeligheid voor dit middel of voor een van de bestanddelen

Slijmvliesaandoeningen

Wonden, open

Algemeen

Lees ook debijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit zelfzorg-medicijn niet mag gebruiken.


Zwangerschap

Dit medicijn kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit medicijn kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien of dit medicijn mag worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn is werkzaam tegen schimmel-infecties van de huid (= antimycosticum).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter over de werking van dit medicijn.


Bijwerkingen/overgevoeligheid

Huid: irritatie, roodheid, branderig gevoel, allergische reacties

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de mogelijke bijwerkingen.


Mogelijke wisselwerkingen (o.a.)

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Algemeen

Vertel uw arts welke medicijnen u al gebruikt . Daardoor kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen voorgeschreven krijgt.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn.


Gebruik

Zie etiket en/of de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Algemeen

Vraag uw arts, apotheker of drogist om een gebruiksadvies als u niet (meer) weet hoe u dit medicijn moet gebruiken.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving , zoals bijvoorbeeld douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u de kans dat de klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren.

Combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met zelfzorg-medicijnen of oude medicijnen, die u heeft bewaard.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt.
Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn zo nauwkeurig mogelijk volgens voorschrift op het etiket of in de bijsluiter .

Neem contact op met uw (huis)arts als de klachten niet binnen 1-2 weken verdwijnen.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit medicijn.


Vergoeding

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Daktarin® Crčme/Strooipoeder

Algemeen

Vraag uw (huis)arts, apotheker of drogist zo nodig om meer informatie over dit medicijn.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Daktarin® (zelfzorg).

Bijsluiters