Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Kaletra« (EU)


Geneesmiddel: Kaletra« (EU)

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddelen).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/01/172/001-6


Werkzame stoffen

Lopinavir en ritonavir

Geneesmiddelgroep

Anti-retrovirale middelen (= HIV/AIDS-middelen).


Andere namen

Geen


Samenstelling

Capsule (zachte): 133,3 mg lopinavir en 33,3 mg ritonavir

Drank (orale oplossing): 80 mg lopinavir en 20 mg ritonavir per ml

De drank bevat propyleenglycol.

Filmomhulde tablet: 200 mg lopinavir en 50 mg ritovir

Filmomhulde tablet: 100 mg lopinavir en 25 mg ritovir


Fabrikant/Leverancier

Aesica Pharmaceuticals Ltd.


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met HIV-virussen , (HIV-1-infectie), in combinatie met andere anti-HIV-middelen (= anti-retrovirale middelen).

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

De drank niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar, zwangere vrouwen en patiŰnten met een lever- en/of nierziekte.

Gelijktijdig gebruik van oplossingen met disulfiram (= Antabus«, Refusal«) en/of metronidazol (= Flagyl«)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien of dit middel invloed heeft op uw reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

De werkzame stof in dit medicijn is werkzaam tegen HIV-type 1-virussen (= retrovirussen).

NB. Dit middel houdt de HIV-besmetting onder controle, maar geneest die niet. Ook bij gebruik van dit middel moeten daarom altijd passende maatregelen (bijv. sexuele onthouding en/of condooms) worden genomen om besmetting van anderen met HIV te voorkˇmen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Volwassenen:

Braken

Bloedingen, verergering (bij patiŰnten met A en/of type B)

Bloedlaboratorium-waarden, bepaalde veranderingen (verhoging bloedglucoes-gehalte, leverenzym-waarden, totaal cholesterol en triglyceriden)

Buikpijn

Diarree

Hoofdpijn

Jeuk

Misselijkheid

Ontlasting, abnormale

Slapeloosheid

Zwakte (= asthenie)

Kinderen:

Allergische reacties

Bloedbeeld-veranderingen, bepaalde

Bloedlaboratoriumwaarden, veranderingen

Braken

Huid, droge

Huiduitslag

Koorts

Smaakveranderingen

Verstopping (= obstipatie, constipatie)

Algemeen

Anti-HIV-middelen hebben vaak bijwerkingen tot gevolg. Overleg met uw (huis)arts hoe u het beste om kunt gaan met die bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen is gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Amiodaron (= Cordarone«)

Astemizol

Bepridil

Calcium-antagonisten, zoals felodipine, (= Plendil«, Renedil«), nicardipine (= Cardene«) en nifedipine = Adalat«)

Carbamazepine (= Carbymal«, Tegretol«)

Ciclosporine (= Neoral«, Sandimmune«)

Cisapride (= Prepulsid«)

Claritromycine (= Klacid«)

De pil (orale anticonceptiva), vermindering van de betrouwbaarheid

Dexamethason

Dihydropyridinen

Disulfiram (= Antabus«, Refusal«)

Efavirenz (= Stocrin«)

Erytromycine (= Eryc«, Erytrocine«)

Ergot-alkalo´den

Ethinylestradiol (o.a. in 'de pil')

Fenyto´ne (Diphanto´ne«, Epanutin«)

HMG-CoA-reductase-remmers (bepaald type cholesterol/lipidenverlagers)

Itraconazol (= Trisporal«, Sporanox«)

Ketoconazol (= Nizoral«)

Kinidine (= Cardioquin«)

Lidoca´ne (= Xyloca´ne«)

Medicijnen die de activiteit van het enzym CYP3A4 stimuleren of remmen

Methadon (= Pinadone«, Symoron«)

Metronidazol (= Flagyl«

Midazolam (= Dormicum«)

Nevirapine (= Viramune«)

Pimozide (= Orap«)

Rifabutine (= Mycobutin«)

Rifampicine (= Rifadin«, Rimactan«)

Sildenafil (= Viagra«)

Sint Janskruid (= Hypericum perforatum)

Tacrolimus (= Prograft«)

Terfenadine (= Triludan«)

Triazolam (= Halcion«)

Warfarine

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Dit medicijn kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker altijd om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in hun originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van de meeste medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Gebruik dit medicijn ook niet korter dan is voorgeschreven omdat de kans dan groter is dat de klachten weer terugkeren na stoppen met het gebruik (= recidiveren).

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot meer en soms ernstige bijwerkingen. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Vraag uw arts of apotheker altijd om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in uw medicijnen. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet of niet voldoende helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen, de dosering aanpassen en/of bekijken of u misschien in aanmerking komt voor andere medicijnen.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wanneer u geen of te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), neemt de kans toe dat het virus ongevoelig wordt (= resistent) voor het medicijn.

Gebruik daarom niet minder van dit medicijn dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook niet korter dan is voorgeschreven.

Gebruik dit medicijn ook niet korter dan is voorgeschreven omdat de kans dan groter is dat de klachten weer terugkeren na stoppen met het gebruik (= recidiveren).

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot meer en soms ernstige bijwerkingen. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met het gebruik van dit medicijn altijd met uw arts. Vertel uw arts ook of u wÚl of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Kaletra«

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

De drank bevat propyleenglycol.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Kaletra« (EU).