Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Gemcitabine Infusies (generiek)


Geneesmiddel: Gemcitabine Infusies (generiek)

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Gemcitabine

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: antimetabolieten


Andere namen

Gemalataģ


Samenstelling

Poeders voor infusievloeistof: 200 mg, 1000 mg of 2000 mg gemcitabine-hydrochloride


Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Sandoz B.V.
RVG 34043-4
RVG 34046-9
RVG 106596

Hospira Benelux BVBA
RVG 34281-3
RVG 104695

SUN Pharmaceuticals UK Limited
RVG 100521
RVG 100527

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
RVG 100734
RVG 100736

Actavis BV
RVG 101082-3

Mylan BV
RVG 104094
RVG 108599-602

Accord Healthcare Ltd
RVG 100181
RVG 100205
RVG 107507
RVG 109019

Centrafarm Services BV
RVG 102616

Medac Gesellschaft fŁr klinische Spezialpršparate mbH
RVG 101799

Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A.
RVG 102546
RVG 102550

Pharmachemie BV
RVG 104030-2

Vianex S.A.
RVG 104168
RVG 104171
RVG 110057

Sigillata Ltd.
RVG 104286

Fresenius Kabi Nederland B.V.
RVG 103033
RVG 110700
RVG 113984

Teva Nederland B.V.
RVG 104284

Strides Arcolab International Ltd.
RVG 107955

Hetero Europe S.L.
RVG 112987


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Alvleesklierkanker, plaatselijk gevorderd en/of reeds uitgezaaid adenocarcinoom van de alvleesklier (= pancreas)

Blaaskanker, indien operatie niet mogelijk is (= inoperabel) of uitgezaaid (= gemetastaseerd)

Borstkanker bij vrouwen(= mammacarcinoom), indien plaatselijk terugkerend.

Longkanker, niet-kleincellig long-carcinoom

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit medicijn kan schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Tot 3 maanden na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voorkĘmen .

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Van een belangrijk aantal geneesmiddelen tegen kanker ('chemokuur', 'hormoonkuur', 'anti-hormoonkuur') is bekend dat ze tijdens de zwangerschap schadelijk kunnen zijn. Van de meeste andere is dat niet precies bekend, maar wordt -vanwege hun invloed op de celdeling- schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet uitgesloten .

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist of u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u tijdens de zwangerschap of borstvoeding medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn remt de celdeling.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Ademnood (dyspnoe), binnen enkele uren na de toediening

Beenmerg-depressie, met o.a. anemie, leukopenie (= verminderd aantal witte bloedcellen) en trombocytopenie (= verminderd aantal bloedplaatjes)

Benauwdheid, ten gevolge van vernauwing van de kleinere luchtwegen (= bronchospasmen)

Braken, vaak

Diarree

Griep-achtige verschijnselen, vaak

Huiduitslag, vaak met jeuk

Kaalheid (= alopecia)

Misselijkheid (= nausea) met braken vaak

Mondpijn en -roodheid

Slaperigheid

Verstopping (= obstipatie)

Vochtophoping, in ledematen (= perifeer oedeem) en/of longen (= longoedeem)

Algemeen

Geneesmiddelen tegen kanker hebben vaak bijwerkingen, waaronder misselijkheid, braken (= emesis), slikproblemen (= dysfagie), diarree, haaruitval (= alopecia), moeheid en onvruchtbaarheid (= infertiliteit) bij de man. De bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter van de verpakking.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Bestraling (= radiotherapie)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.


Gebruik

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving , zoals bijvoorbeeld douchecel of badkamer.
De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.


Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele vragen en problemen na toepassing van dit medicijn met uw (huis)arts of verpleegkundige.


Medicatiebegeleiding

Bij de toepassing van dit medicijn ontvangt u een persoonlijke medicatiebegeleiding van uw (huis)arts.

Bespreek uw ervaringen en eventuele vragen en problemen na toepassing van dit medicijn met uw (huis)arts of verpleegkundige.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt altijd uw arts of apotheker om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Gemcitabine Infusies (generiek).

Bijsluiters