Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

TriAnal«


Geneesmiddel: TriAnal«

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 06855-6


Werkzame stoffen

Triamcinolon-acetonide en lidoca´ne

Geneesmiddelgroep

Aambei-middelen


Andere namen

Geen


Samenstelling

Zalf: 0,25 mg triamcinolon-acetonide, 46,9 mg lidoca´ne-hydrochloride per gram zalf

Zetpil: 0,5 mg triamcinolon-acetonide, 46,9 mg lidoca´ne-hydrochloride per gram zalf


Fabrikant/Leverancier

Will-Pharma BV


Toepassingen (= indicaties)

Aambeien (= hemorro´den) en jeuk rond de anus (= pruritis ani)

Algemeen

Lees altijd goed de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassing en het gebruik van dit medicijn.

Raadpleeg uw arts wanneer dit medicijn binnen enkele dagen niet of onvoldoende helpt tegen de klachten die u heeft.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Bloedende en/of ontstoken aambeien

Ontstekingen in of rond de anus

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor de werkzame stof, voor een van de hulpstoffen in dit middel of voor vergelijkbare middelen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit medicijn niet mag gebruiken.


Zwangerschap

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Lidoca´ne gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven of dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Gebruik tijdens zwangerschap alleen medicijnen op doktersrecept . Breng uw (huis)arts, vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van (vermoede) zwangerschap.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens borstvoeding bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .

Vraag eerst uw arts of u tijdens zwangerschap of borstvoeding medicijnen die u al gebruikte, zelfzorg-medicijnen of homeopatische en andere alternatieve middelen mag (blijven) gebruiken.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien of u dit medicijn mag gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Triamcinolon is een vrij sterk werkzaam corticostero´d (klasse 2) dat ontstekingen remt (= anti-inflammatoire werking).

Lidoca´ne heeft een plaatselijk verdovende werking (= lokaal-anaestheitsche werking)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Blauw-rode huidvlekken (na langdurig gebruik)

Bloedingsneiging, toename (na langdurig gebruik)

Diarree

Huid- en slijmvliezen: irritatie, jeuk, branderig gevoel

Huidstrepen (striae), na langdurig gebruik

Huidvlekken, wittige (na langdurig gebruik)

Krampachtige aandrang tot ontlasting (tenesmus)

Obstipatie

Overgevoeligheidsverschijnselen (zelden)

Algemeen

Er bestaat een kans dat u last krijgt van bijwerkingen. Dat hoeft echter niet per se het geval te zijn.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) een wisselwerking (= interactie) van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen is gewoonlijk groter bij hogere doseringen . Gebruik daarom niet meer dan is voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal bekende bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.


Gebruik

Zie etiket en/of de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Gebruikelijke dosering: 2-3 x daags zalf aanbrengen op en rond de anus of 1-2 x daags zetpil in de anus in brengen

Niet meer dan 30 gram (= ÚÚn verpakking) zalf of 12 zetpillen per week gebruiken.

Niet langer dan 2 weken gebruiken.

Algemeen

Vraag advies aan uw arts of apotheker wanneer u de bijsluiter niet begrijpt of van de gebruiksaanwijzing wil afwijken.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar daarom uw medicijnen altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving, zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van dit medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze -net als recept-geneesmiddelen- het beste terugbrengen naar de apotheek

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit medicijn.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Het gebruik van medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van medicijnen met uw arts of apotheker.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk nooit af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts of apotheker als u van het voorschrift wil afwijken.


Vergoeding

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Vraag zo nodig uw arts, apotheker of zorgverzekeraar om informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij TriAnal«

Algemeen

U kunt uw (huis)arts, apotheker of drogist om meer informatie over dit zelfzorg-medicijn vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Bij overmatig gebruik en/of beschadigde huid en/of slijmvliezen kan dit medicijn prikkeling van het centrale zenuwstelsel en/of depressie van het hart-vaat-stelsel veroorzaken.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over TriAnal«.

Bijsluiters