Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Fluticason/Salmeterol Inhalaties


Geneesmiddel: Fluticason/Salmeterol Inhalaties

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stoffen

Salmeterol en fluticason

Geneesmiddelgroep

Luchtweg-verwijdende middelen, combinaties


Andere namen

Seretide«

Flusalio«


Samenstelling

Seretide«: Inhalatiepoeder ('Diskus'), 60 doses '50/100': 50 microgram salmeterol (als xinafosfaat) en 100 microgram fluticason (als propionaat) per inhalatiedosis

Seretide«: Inhalatiepoeder ('Diskus'), 60 doses '50/250': 50 microgram salmeterol (als xinafosfaat) en 250 microgram fluticason (als propionaat) per inhalatiedosis

Seretide«: Inhalatiepoeder ('Diskus'), 60 doses '50/500': 50 microgram salmeterol (als xinafosfaat) en 500 microgram fluticason (als propionaat) per inhalatiedosis


Fabrikant/Leverancier

Seretide«: GlaxoSmithKline


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Astma , onderhoudsbehandeling

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen (o.a. lactose) of voor verwante medicijnen (= sympathicomimetica en corticostero´den)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Op grond van de werking van dit medicijn kunnen schadelijke effecten tijdens de zwangerschap niet worden uitgesloten.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens het gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van heel wat medicijnen is dat echter nog niet precies bekend. Vertel uw arts daarom altijd vˇˇrdat u medicijnen gebruikt of u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en kunnen zo de zuigeling bereiken.
Vertel uw arts daarom altijd vˇˇrdat u medicijnen gebruikt of u borstvoeding geeft of van plan bent dat te gaan doen.

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist of u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of de periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Salmeterol (= sympathico-mimeticum) verwijdt de bronchiŰn langdurig. Hierdoor wordt de ademhaling verbeterd.

Fluticason (= plaatselijk werkzaam glucocortico´d) remt de ontstekingsreactie van het longslijmvlies.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bevingen (= tremor)

Bronchusvernauwing, paradoxale (kan optreden)

Gewrichtspijn (=artralgie)

Hartritme-stoornissen (o.a. hartfrequentie-toename en hart-aritmieŰn)

Hartkloppingen (= palpitaties)

Heesheid

Huidreacties, allergische

Hoofdpijn

Kaliumgehalte van het bloed, verlaagd (= hypokaliŰmie)

Keel, ge´rriteerde

Misselijkheid

Nervositeit

Schimmelinfectie in neus- en keelholte (= orofaryngeale candidiasis)

Spierkramp

Spierpijn (= myalgie)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter in de verpakking.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er regelmatig nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter in de verpakking voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

BŔta-blokkers, vooral niet selectieve (o.a. propranolol = Inderal«)

Plasmiddelen (= diuretica)

Sympathicomimetica, andere dan dit middel

Theofylline (Euphyllin«, Euphylong«, Theolair«, Theolin«)

Algemeen

Vertel behalve uw huisarts ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De Diskus bevat een inhalatiepoeder dat door de longen moet worden ge´nhaleerd. Door het schuifje naar achteren te duwen, is de inhalator klaar voor gebruik. Omsluit het mondstuk met uw lippen. De dosering kan nu worden ge´nhaleerd. Het cijfer op de Diskus geeft aan hoeveel doses er nog over zijn.

Door na gebruik van de Diskus niet te slikken maar eerst mond en keel goed na te spoelen met water, kan de kans op schimmelinfecties worden verminderd.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur (beneden 30 ░C).

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is meestal alleen zinvol wanneer ze nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts worden gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is het gebruik van medicijnen dan vaak slecht (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook in dat geval moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken.

Overleg eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vertel uw arts ook of u wÚl of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen) maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Seretide«

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Bevat lactose.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Angst, bevingen (= tremoren), beklemd gevoel op de borst, bloeddrukdaling (= hypotensie), braken, hartkloppingen, hartritme-stoornissen (= hart-aritmieŰn), hoofdpijn, misselijheid, opwinding,slapeloosheid, spierkrampen, vaatverwijding, waanvoorstellingen (= hallucinaties), zweten

Algemeen

Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Fluticason/Salmeterol Inhalaties.