Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Salofalk®


Geneesmiddel: Salofalk®

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 10115
RVG 11086
RVG 11469
RVG 11836
RVG 12144
RVG 15393
RVG 15845
RVG 28130-1
RVG 28132
RVG 28179
RVG 100059
RVG 102870


Werkzame stof

Mesalazine

Geneesmiddelgroep

Chronische darm-ontstekingsmiddelen


Andere namen

Geen gelijkwerkende farmaceutische toedieningsvorm.


Samenstelling

Granu Stix: Granulaat met gereguleerde afgifte (vanille smaak): 500 mg, 1000 mg of 1500 mg mesalazine per dosis

Granu Box: granulaat met gereguleerde afgifte, 1000 mg per dosis

Klysma van 30 gram met 2 gram mesalazine en klysma van 60 gram met 2 gram of 4 gram mesalazine

Het klysma bevat kaliummetabisulfiet en natriumbenzoaat als conserveermiddel.

Schuimklysma in spuitbus (14 toedieningen): 1 gram mesalazine in 30 ml oplosmiddel per toediening voor rectale gebruik

Tabletten, maagsap-resistent: 250 mg en 500 mg mesalazine

Zetpillen: 250 mg, 500 mg en 1000 mg mesalazine


Fabrikant/Leverancier

Dr. Falk Pharma Benelux B.V.

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 101882//28131
RVG 107180//28131
RVG 107266//100059
RVG 107624//11836
RVG 109359//100059
RVG 109686//28131
RVG 109854//11836
RVG 109853//15845
RVG 109850//11469
RVG 109849//11469

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 113653//102870

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 107338//12144

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 111494//06761


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Colitis ulcerosa (= zwerende ontsteking van de dikke darm)

Ziekte van Crohn

Proctitis ulcerosa (= zwerende endeldarm-ontsteking)

Algemeen

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Bloedingsneiging, verhoogd

Kinderen, jonger dan 6 jaar

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Maag-darm-zweren (= ulcus pepticum)

Nierfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid voor dit medicijn, voor een van de bestandelen, voor olsalazine, sulfalazine, salicylaten of voor een de hulpstoffen in het klysma

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voork¢men dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patientenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Mesalazine gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voork¢men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Mesalazine heeft een nog onbekende, gunstige werking op het darmslijmvlies.

Algemeen

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Braken

Buikpijn

Diarree

Gewrichtspijn

Irritatie van de anus (bij gebruik van klysma)

Maagdarm-klachten

Misselijkheid

Mondslijmvlies-ontsteking (= stomatitis)

Overgevoeligheidsreacties, o.a. huiduitslag, jeuk en koorts

Spierzwakte

Stemmingsveranderingen

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patientenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Niet-steroïdale ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’s, bijvoorbeeld geneesmiddelen die aspirine, ibuprofen of diclofenac bevatten)

Azathioprine of 6-mercaptopurine (ook bekend als ‘immunosuppressieve’ of ‘immuunsysteem
onderdrukkende’ geneesmiddelen)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voork¢men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Gebruikelijke dosering: 1 x daags 2 gram mesalazine.
Zie ook etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Het granulaatpoeder op de tong strooien, niet kauwen (!) maar heel doorslikken met veel water.

De tabletten in hun geheel tijdens of vlak na de maaltijd met een ruime hoeveelheid water innemen.

Het klysma wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Het schuimklysma bij iedere toediening (= 1 gram) vóór gebruik 15 sec. goed schudden met de dop naar beneden, veiligheidsslipje verwijderen, dop indrukken en loslaten. Bij toediening van 2 gram mesalazine deze procedure nogmaal herhalen.
Ná gebruik het voorzetstuk (= applicator) verwijderen en de dop een kwart slag draaien om de spuitbus te blokkeren.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

Tabletten en zetpillen: in de verpakking.

Klysma: in het donker of in de koelkast (niet laten bevriezen!). Het klysma bij bewaren in de koelkast vóór gebruik eerste opwarmen tot lichaamstemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de klachten langer aanhouden dan nodig is, verergeren of later weer terugkeren (= recidiveren).

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Overleg eerst met uw arts als u de dosering wilt veranderen of wil stoppen met het gebruik.

Combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u w‚l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Salofalk®

U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Het klysma bevat kaliummetabisulfiet en natriumbenzoaat als conserveermiddel.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Maagdarm-klachten, hyperventilatie, vochtophoping in de longen, uitdroging, onderkoeling, stoornissen van het centale zenuwstelsel

Algemeen

Blijf kalm en neem zo snel mogelijk telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een arts of naar het ziekenhuis toegaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Salofalk®.

Bijsluiters