Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Tauredon«


Geneesmiddel: Tauredon«

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel)

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 27387-8


Werkzame stof

Aurothiomalaat

Geneesmiddelgroep

Chronische gewrichtspijn-middelen

Goudverbindingen


Andere namen

Geen


Samenstelling

Injectievloeistof '10', ampul 0,5 ml: 20 mg aurothiomalaat per ml (= 4,53 mg goud per ampul)

Injectievloeistof '50', ampul 0,5 ml: 50 mg aurothiomalaat per ml (= 22,65 mg goud per ampul)


Fabrikant/Leverancier

Nycomed B.V.


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Reumato´de artritis ('reuma') en juveniele chronische artritis ('jeugdreuma')

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

AllergieŰn, meerdere tegelijk (= poly-allergie)

Bestraling (r÷ntgen), indien onlangs gehad

Bloed- en urine-onderzoek: wanneer die niet mogelijk zijn

Bloedbeeld-afwijking(en)

Dikkedarm-ontsteking

Hartfalen, dat die niet goed onder controle is

Huidontstekingen en /of ingewandsonttsekingen (o.a. systemische lupus erythematodes)

Leveraandoening, actieve

Longtuberculose

Lupus erythematodes, over lichaam verspreid (= systemisch)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor goudverbindingen

Suikerziekte (= diabets mellitus), die niet goed onder controle is

Vergiftigingsverschijnselen (= toxische reacties), zoals darmslijmvliesontsteking (= enterocolitis) na eerdere behandeling met goud-verbindingen of andere zware metalen

Overgevoeligheid of allergie voor zware metalen

Zwakke gezondheid

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Het is niet precies bekend of dit middel schadelijk kan zijn tijdens de zwangerschap. Op grond van de werking kan schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Vruchtbare vrouwen wordt aangeraden tijdens en tot 12 maanden na de behandeling met dit middel anti-conceptieve maatregelen te nemen om zwangerschap te voorkomen.

De injecties stoppen wanneer tijdens de behandeling zwangerschap ontstaat.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. slecht zien en/of dubbelzien veroorzaken (neem in dat geval onmiddellijk contact op met uw arts).
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn is een goudverbinding, die de klachten bij actieve reumato´de artritis vermindert.

De werking van dit middel is gewoonlijk pas na 8-12 maanden goed merkbaar.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Blauwe plekken

Bloeddrukverlaging (= hypotensie), met name vlak na injectie

Bloedingsneiging, verhoogd

Braken, met name vlak na injectie

Duizeligheid, met name vlak na injectie

Hartfrquentie, versneld; met name vlak na injectie

Hoofdpijn, met name vlak na injectie

Huidontsteking (= dermatitis), meestal met jeukende rode huiduitslag

Infecties, verhoogde gevoeligheid

Haaruitval (= alopecia); die zich hersteld na stoppen met de medicatie

Huid, grijs-blauwe waas (door goudafzetting in de huid), vooral na inwerking va zonlicht

Kokhalsen, met name vlak na injectie

Jeuk

xMisselijkheid, met name vlak na injectie

Mondholte-ontstekingen, slijmvlies, tandvlees en keel

Roodheid in het gelaat, met name vlak na injectie

Zwakte, met name vlak na injectie

xZweten, met name vlak na injectie

Belangrijk (1)

Neem contact op met uw (huis)arts wanneer u na injectie met dit medicijn last krijgt van: plotseling slechter zien of dubbel zien, verlammingen in het gezicht en/of veranderde prikkelwaarneming, ademhalingsproblemen en/of plotselinge droge hoest eventueel met koorts, waterige en/of bloedige ontlasting, gele huid, jeuk, huiduitslag, mondslijmvlies-ontsteking, spontane blauwe plekken, bloedingen en/of overmatige menstruatie

Belangrijk (2)

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
(1) een bijwerking van dit medicijn
(2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
(3) overgevoeligheid voor dit medicijn
(4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen. Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Cytotoxische medicijnen (= medicijnen die de celdeling remmen of verhinderen)

Penicillamine (= Gerodyl«), Kelatin«)

Immunosuppressiva (= medicijnen die het afweersysteem onderdrukken)

Malaria-middelen

Medicijnen die de inwerking van zonlicht versterken (= fotosensibiliserende werking), zoals chloroquine (= Nivaquine«), chloorpromazine (= Largactil«), phenylbutazon (= Butazolidin«) en sulfanilamide

Pyrazolinonen, zoals aminofenazon, fenazon, metamizol (= Novalgin«), propyfenazon)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere stoffen.


Gebruik

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.


Bewaren

In de originele verpakking buiten invloed van licht en beneden 25 oC

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Neem contact op met uw (huis)arts wanneer u na injectie met dit medicijn last krijgt van: plotseling slechter zien of dubbel zien, verlammingen in het gezicht en/of veranderde prikkelwaarneming, ademhalingsproblemen en/of plotselinge droge hoest eventueel met koorts, waterige en/of bloedige ontlasting, gele huid, jeuk, huiduitslag, mondslijmvlies-ontsteking, spontane blauwe plekken, bloedingen en/of overmatige menstruatie

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Tauredon«

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Neem contact op met uw (huis)arts wanneer u na injectie met dit medicijn last krijgt van: plotseling slechter zien of dubbel zien, verlammingen in het gezicht en/of veranderde prikkelwaarneming, ademhalingsproblemen en/of plotselinge droge hoest eventueel met koorts, waterige en/of bloedige ontlasting, gele huid, jeuk, huiduitslag, mondslijmvlies-ontsteking, spontane blauwe plekken, bloedingen en/of overmatige menstruatie


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Koorts, misselijkheid, braken, diarree, ernstige huidaandoeningen die gepaard gaand met hevige jeuk

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Tauredon«.

Bijsluiters