Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Diltiazem Capsules/Tabletten (generiek)


Geneesmiddel: Diltiazem Capsules/Tabletten (generiek)

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Diltiazem

Geneesmiddelgroep

Calcium-antagonisten


Andere namen

Tildiem«


Samenstelling

Capsules (SR), met gereguleerde afgifte: 90 mg, 120 mg, 180 mg, 200 mg, 240 mg, 300 mg of 360 mg diltiazem-hydrochloride

Tablet: 60 mg diltiazem-hydrochloride

Tabletten, met gereguleerde afgifte: 90 mg, 120 mg, 240 mg, 300 mg of 360 mg diltiazem-hydrochloride


Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Wise Pharmaceuticals Ltd
RVG 14144

Apotex Europe BV
RVG 14145
RVG 17462-3

Sandoz BV
RVG 18695
RVG 21502-3=18593-4
RVG 112636-7

Actavis BV
RVG 18110
RVG 21374-5=17462-3

Sanofi-Aventis Netherlands B.V.
RVG 18593-4
RVG 22825-6
RVG 23046-7

GenRx B.V.
RVG 18694

Ratiopharm Nederland BV
RVG 21305-6=18593-4

Apothecon BV
RVG 21145-9
RVG 21417-8=18593-4
RVG 22526-30
RVG 100833

Centrafarm B.V.
RVG 21479=18593
RVG 112064
RVG 112066

Mylan BV
RVG 23153
RVG 27985-6=17462-3

Pharmachemie B.V.
RVG 25593-4=18593-4
RVG 57367

Teva Nederland BV
RVG 109446
RVG 109448


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Angina pectoris (= hartkramp): onderhoudsbehandeling van de stabiele vorm.

Angina pectoris (= hartkramp): vasospastische vorm (= Prinzmetal = variant angina pectoris).

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), lichte tot matige

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Bloeddrukverlaging (= hypotensie), bepaalde vormen

Hartfalen, bepaalde vormen

Hartritme, afname (= bradycardie), indien ernstig (= minder dan 40 slagen per minuut)

Hartritmestoornissen, bepaalde vormen

Overgevoeligheid voor dit medicijn of vergelijkbare middelen

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof van dit middel gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of van plan ben borstvoeding te geven of dat al doet. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn (1) bevordert de bloeddoorstroming en daarmee de zuurstofvoorziening van het hart en andere lichaamsweefsels (= anti-ischemische werking), (2) vermindert de zuurstofbehoefte van het hart, (3) vertraagt het hartritme, (4) verbetert de prikkelgeleiding over het hart (= anti-aritmische werking) en (5) verlaagt de bloeddruk (= antihypertensieve werking).

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Benen: vermoeid en pijnlijk gevoel

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Bloed-laboratoriumwaarden, bepaalde verandering (verhoging van de transaminasen), tijdelijk

Depressieve klachten

Duizeligheid

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen)

Hartkloppingen (= palpitaties)

Hoofdpijn

Huid- en slijmvliesreacties

Maagdarm-klachten

Tandvlees-woekering (= gingiva-hyperplasie)

Vaatverwijding en bij behorende verschijnselen, vaker bij ouderen

Vochtophoping, vooral in de enkels (= enkel-oedeem)

Zwakte, lichamelijke (= asthenie)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit middel of (4) een allergische reactie op dit middel.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn, waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Alfa-blokkers (o.a. doxazosine = Cardura«, ketanserine = Ketensin«, prazosine = Minipress«, en urapidil = Ebrantil«)

Amiodaron (= Cordarone«)

BŔta-blokkers

Carbamazepine (= Carbymal«, Tegretol«)

Ciclosporine (= Neoral«, Sandimmune«)

Cimetidine (= Tagamet«)

Dantroleen (= Dantrium«)

Digoxine (= Lanoxin<«)

Hartglycosiden

Imipramine (= Tofranil«)

Lithium (= Camcolit« en Priadel«)

Midazolam (= Dormicum«)

Narcose-middelen, bepaalde (gehalogeneerde anesthetica)

Nifedipine (= Adalat«)

Rifampicine (= Rifadin«, Rimactan«)

Theofylline (Euphyllin«, Euphylong«, Theolair«, Theolin«)

Triazolam (= Halcion«)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De capsules tijdens of nß de maaltijd heel innemen met water of een andere vloeistof (bij voorkeur steeds op het hetzelfde tijdstip).

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt of niet (meer) precies weet hoe u dit medicijn moet gebruiken.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur (capsules en tabletten).

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u teveel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wÚl of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Zie bijsluiter bij Diltiazem Capsules/ Tabletten

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm en neem zo snel mogelijk telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u een arts belt of naar een arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Diltiazem Capsules/Tabletten (generiek).