Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Bricanyl Turbuhaler«


Geneesmiddel: Bricanyl Turbuhaler«

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 12480
RVG 15959


Werkzame stof

Terbutaline

Geneesmiddelgroep

Luchtwegverwijders: bŔta-sympathico-mimetica (= bŔta-adrenergica)


Andere namen

Geen


Samenstelling

Inhalatiepoeder in Turbuhaler: ('Inhaler'), 200 doses: 250 microgram terbutaline per inhalatiedosis of 50 of 200 doses: 500 microgram terbutaline per inhalatiedosis


Fabrikant/leverancier

AstraZeneca B.V.

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 101219//12480
RVG 101220//12480
RVG 113709//12480

Dr. Fischer Farma (parallel import)
RVG 114188//12480
RVG 116145//12480


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Astma (asthma bronchiale)

Astma-aanvallen (bronchospasmen)

Chronisch obstructieve longziekte (= COL, COPD)

Inhalatievloeistof: status asthmaticus

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Hartaandoeningen, bepaalde (hypertrofische cardiomyopathie)

Kaliumgehalte van het bloed, verlaagd (= hypokaliŰmie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor verwante verbindingen (= bŔta-sympathicomimetica)

Sympathicomimetica, hoge doses, wanneer kort daarvoor toegediend

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om een eventuele schadelijke werking van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van heel wat medicijnen is dat echter nog niet precies bekend. Vertel uw arts daarom altijd vˇˇrdat u medicijnen gebruikt of u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en kunnen zo de zuigeling bereiken. Vertel uw arts daarom altijd vˇˇrdat u medicijnen gebruikt of u borstvoeding geeft of van plan bent dat te gaan doen.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist of u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of de periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

De werkzame stof in dit medicijn verwijdt de bronchiŰn waardoor de ademhaling wordt verbeterd.

Na inhalatie begint de luchtwegverwijdende werking binnen 5 minuten, is maximaal na ca. 30 minuten en duurt 5-7 uur.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Benauwdheid (!)

Bevingen van handen en vingers (= tremor)

Duizeligheid

Hartkloppingen

Onrust

Slaperigheid

Spierkrampen

Algemeen

De mogelijke bijwerkingen van een geneesmiddel staan vermeld in de bijsluiter in de verpakking van het geneesmiddel of in de patiŰnten-informatie-folder .

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) een wisselwerking (= interactie) met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter naarmate de dosering van het medicijn hoger is. Neem daarom nooit meer medicijn dan is voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken.

Vertel uw arts voor welke medicijnen u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn (of een medicijn dat daar sterk op lijkt) voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

BŔta-blokkers, vooral niet selectieve (o.a. propranolol = Inderal«)

Corticostero´den, orale (inname via de mond)

Theofylline (Euphyllin«, Euphylong«, Theolair«, Theolin«)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De injecties worden door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de wijze van gebruik van dit medicijn.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts worden gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren.

Wanneer u teveel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit mÚÚr dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook in dat geval moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken.

Overleg eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vertel uw arts ook of u wÚl of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Bricanyl« Inhalaties/Injecties

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

De inhalatievloeistof (10 mg terbutaline per ml) bevat chloorbutanol en EDTA als conserveermiddelen .


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Angst; bevingen (= tremoren); borst: beklemd gevoel; braken; warm en rood gezicht; hartfrequentie-toename (= tachycardie); hartkloppingen (palpitaties); hartritme-stoornissen (= hart-aritmieŰn); hoofdpijn; misselijkheid; opwinding (= agitatie); slapeloosheid; waanvoorstellingen (= hallucinaties); zweten

Algemeen

Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand al u belt of naar een arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Bricanyl Turbuhaler« .

Bijsluiters