Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Xyloca´ne« Injecties


Geneesmiddel: Xyloca´ne« Injecties

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 07828-9


Werkzame stof

Lidoca´ne

Geneesmiddelgroepen

Plaatselijke verdovingsmiddelen (= lokaal-anaesthetica)

Hartritme-normaliserende middelen (= anti-aritmica)


Andere namen

Lidoca´ne Injecties


Samenstelling

Injectievloeistoffen: 10 mg en 20 mg lidoca´ne-hydrochloride per ml

De injectievloeistoffen bevatten methylparabeen als conserveermiddel.


Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Voorkˇmen van (= preventie) en behandeling van toename van de hartfrequentie (ventriculaire tachycardie) na een hartinfarct, tijdens algehele verdoving (= anaesthesie), tijdens of na een hart-onderzoek of -operatie en na overdosering met digitalis-preparaten.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Atrio-Ventriculair block (= AV-block) van het hart, indien 2e- of 3e graads

Hartprikkel-geleidingsstoornissen andere dan door AV-block

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen (o.a. methylparabeen )of voor andere, verdovende middelen van het amide-type

Overgevoeligheid voor het conserveermiddel

Shock, wanneer niet door hart-aandoening (= niet-cardiale shock)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van gebruik van dit medicijn als hartmiddel (anti-aritmicum) tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Borstvoeding

Dit medicijn kan in kleine hoeveelheden in de moedermelk terechtkomen.

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden toegepast.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na snelle toediening of toediening via een bloedvat of overdosering (= intravasculaire injectie) o.a. een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, sufheid en/of wazig zien veroorzaken.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn remt de prikkelgeleiding over het hart.

De anti-aritmische werking op het hart begint na injectie in het bloed (= intraveneuze injectie) na 1-2 minuten, is na 15-20 minuten maximaal en duurt 1-2 uur.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (vooral bij overdosering of verkeerde injectering) o.a.

Centrale zenuwstelsel:

Ademhalingsproblemen

Bewusteloosheid (coma)

Bevingen (= tremoren)

Duizeligheid

Gezichtsstoornis (wazig zien)

Lichtgevoel in het hoofd

Spierschokken (convulsies)

Spraakstoornissen

Sufheid (= sedatie)

Hart- en vaatstelsel:

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Hartfalen

Hartritme-stoornissen (= aritmieŰn)

Algemeen

Informeer uw arts of apotheker als u bijwerkingen vermoedt die niet in de bijsluiter staan vermeld.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Anti-aritmica (= hartritme-normaliserende middelen)

Anti-stollingsmiddelen (= anti-coagulantia = 'trombose-middelen')

BŔta-blokkers

Cimetidine (= Tagamet«)

Fenyto´ne (= Diphanto´ne«, Epanutin«)

Heparine

Middelen die het bloedkalium-gehalte van het bloed verlagen

Pijnstillers (= analgetica) van het type prostaglandine-synthetase-remmer (= NSAID's)

Plasmavervangende middelen van het dextraan-type

Vaatvernauwende middelen

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Bespeek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Xylocaine« Injecties

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

De injectievloeistoffen bevatten methylparabeen als conserveermiddel.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

- bevingen (= tremoren)
- licht gevoel in het hoofd
- duizeligheid
- wazig zien
- blauw worden (= cyanose)
- sufheid
- spierschokken (= convulsies)
- bloeddrukdaling (= hypotensie)
- verminderde hartwerking
- bewusteloosheid (= coma)
- ademhalingsproblemen
- ademhalingsstilstand

In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Xyloca´ne« Injecties.