Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Genotropinģ


Geneesmiddel: Genotropinģ

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 25480


Werkzame stof

Somatropine (= groeihormoon = GH)

Geneesmiddelgroep

Hypofyse-voorkwab-hormonen


Andere namen

Humatropeģ

Norditropinģ

Zomactonģ

Omnitropeģ

Somatropin Biopartnersģ


Samenstelling

Poeders voor injectievloeistof (+ 1 ml oplosmiddel): 5 mg somatropine per poeder
Het oplosmiddel bevat m-cresol als conserveermiddel.


Fabrikant/leverancier

Pfizer BV

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 100107//25480
RVG 110672//24536
RVG 111219//15790

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 101011//15790

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 20939//15790
RVG 110122//15790

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 101734//15790
RVG 106439//25480


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Groeihormoon-tekort, bij volwassenen (= groeihormoon-deficiŽntie)

Groeistoornissen bij kinderen, ten gevolge van verminderde nierfunctie (= nierinsufficiŽntie)

Groeivertraging bij kinderen, ten gevolge van onvoldoende productie van groeihormoon door de hypofyse (= groeihormoon-deficiŽntie)

Turner-syndroom

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Epifysairschijven van de lange pijpbeenderen, gesloten

Hersenbeschadigingen (= intracraniale laesies), actieve

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Tumor-groei

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Na toedinening van dit medicijn gebruik geen borstvoeding geven.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn heeft dezelfde werking als het natuurlijke groeihormoon dat door de hypofyse wordt afgescheiden. Het stimuleert de groei van de lange pijpbeenderen en daarmee de lengtegroei bij kinderen.

Dit medicijn stimuleert ook de groei van o.a. spierweefsel, bindweefsel, huid, lever en geslachtsorganen, maar vermindert de vetmassa. Daarnaast geeft het energie, verhoogt het de vitaliteit en geeft het een gevoel van welbevinden.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Gewrichtspijn (= artralgie), met name aan het begin van de behandeling

Huidreacties op de plaats van injectie

Schildklierfunctie, verminderde (= hypothyreoÔdie)

Spierpijn (= myalgie), met name aan het begin van de behandeling

Vochtophoping (= oedeem), met name aan het begin van de behandeling

Algemeen

Er bestaat in de praktijk een kans dat ťťn of meer van de vermelde bijwerkingen zich voordoen. Dat is echter lang niet altijd het geval. Het kan dus ook zijn dat u in het geheel geen last krijgt van bijwerkingen.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) medicijn(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals krijgt voorgeschreven.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Anabole steroÔden ('spierversterkende middelen')

Androgenen (= mannelijke geslachtshormonen)

GlucocorticoÔden

Oestrogenen (bepaalde vrouwelijke geslachtshormonen)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.


Gebruik

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

Niet van toepassing


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar en wordt voor volwassenen NIET vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw ziektekostenverzekeraar .

Algemeen

U kunt uw arts, apotheker of ziektekostenverzekeraar om informatie vragen over de vergoeding van dit medicijn.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Genotropinģ

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat m-cresol als conserveermiddel.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Genotropinģ.

Bijsluiters