Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Alprostadil Injecties


Geneesmiddel: Alprostadil Injecties

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Alprostadil (= prostaglandine E1)

Geneesmiddelgroep

Erectie-middelen


Andere namen

Caverject©


Samenstelling

Caverject©: Poeder voor injectievloeistof (= intra-caverneus)): 10 microgram of 20 microgram alprostadil (= prostaglandine E1) per ml (bevat benzylalcohol als conserveermiddel)


Fabrikant/Leverancier

Pharmacia BV


Toepassingen (= indicaties)

Erectiestoornissen, waaronder bepaalde vormen van impotentie

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Eikel-ontsteking (= balanitis)

Hart- en vaataandoeningen, instabiele, waarbij seksuele activiteit wordt ontraden

Hersenberoerte, klein en voorbijgaand (= TIA), waarbij seksuele activiteit wordt ontraden

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor het conservermiddel benzylalcohol

Peniskromming (= angulatie)

Peyronie, ziekte van (verharding van de zwellichamen door bindweefselvorming)

Plasbuis-ontsteking (= urethritis)

Priapisme (= aanhoudende erectie) en neiging tot priapisme, veroorzaakt door sikkelcelanemie, ruggen- of beenmerggezwellen (= myeloom) of leukemie

TIA (= kleine, voorbijgaande hersenberoerte), waarbij seksuele activiteit wordt ontraden

Trombose, veneuze; bij verhoogd risico

Voorhuidvernauwing van de penis (= phimosis)

Zwellichamen van de penis, bindweefselvorming (= fibrose)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Niet van toepassing.

Borstvoeding

Niet van toepassing


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond huis, deelname aan het verkeer en het besturen of bedienen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn verslapt de bloedvaten in de zwellichamen van de penis. Deze vullen zich dan met bloed waardoor de penis stijf wordt (= erectie).

De werking begint na 5-10 minuten en duurt ca. 30-60 minuten na de injectie.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Benen, pijn en zwelling van de bloedvaten

Bloed in de urine (= urethrale bloedingen)

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Branderig, pijnlijk gevoel op de plaats van injectie tijdens erectie van de penis

Duizeligheid

Erectie, langdurige, eventueel met pijn (= priapisme)

Hoofdpijn

Pijn in de ballen (= testes)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicij of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Bloedstolling-remmende middelen (= anticoagulantia = 'trombose-middelen')

Geneesmiddelen die zwelling van het slijmvlies tegengaan (= decongestiva)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

De injectieplaats dient voordat injectie plaatsvindt te worden ontsmet met een alcoholdoekje.

Er moet geregeld van injectieplaats worden veranderd door bijvoorbeeld afwisselend de linker- en rechterzijde van de penis aan te prikken.

Niet injecteren in zichtbare bloedvaten.

Wanneer na injectie geen erectie optreedt niet opnieuw injecteren.

Bij langdurige erectie (3-6 uur of langer (= priapisme) -eventueel met pijn- contact opnemen met de (huis)arts.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Hoe bewaren

In de originele verpakking in de koelkast (niet laten bevriezen!).

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Niet van toepassing


Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn met uw (huis)arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Algemeen

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Caverject©

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat benzylalcohol als conserveermiddel.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand asl u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Alprostadil Injecties.