Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Xylocaineģ Drank


Geneesmiddel: Xylocaineģ Drank

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 01639


Werkzame stof

LidocaÔne

Geneesmiddelgroep

Plaatselijke verdovingsmiddelen (= lokale anaesthetica)


Andere namen

Geen


Samenstelling

Drank (viskeus) 125 ml: 20 mg lidocaÔne-hydrochloride per gram

De gel bevat carboxypropylmethylcellulose en als conserveermiddelen methylhydroxybenzoaat en propylhydroxybenzoaat.


Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Plaatselijke verdoving (= lokaal-anesthesie) bij keel-, neus- en oor- (= KNO)-ingrepen), verloskunde (= obstetrie), mondchirurgie heelkunde (= traumatologie) en bij huid- en slijmvlies-aandoeningen met jeuk, branderig gevoel en/of pijn

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Verwondingen, infecties of zweren in de mond

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor vergelijkbare plaatselijk verdovende middelen (= lokaal-anaesthetica) van het amide-type

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden toegepast.

Borstvoeding

Dit medicijn kan in kleine hoeveelheden in de moedermelk terechtkomen.

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden toegepast.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na te snelle opname in het lichaam (= resorptie) of na overdosering o.a. een licht gevoel in het hoofd , duizeligheid en wazig zien veroorzaken.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn blokkeert de prikkelgeleiding via de zenuwbanen, waardoor de gewaarwording van pijn plaatselijk (= lokaal) minder wordt of geheel wordt geblokkeerd (= anaesthesie).

De werking begint na 1-5 minuten en duurt 10-15 minuten.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van belang met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw:

Niet van toepassing.


Medicatiebegeleiding:

Niet van toepassing.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele vergoed of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Xylocaineģ Drank

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

De gel bevat carboxypropylmethylcellulose en als conserveermiddelen methylhydroxybenzoaat en propylhydroxybenzoaat.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Duizeligheid, wazig zien, bevingen (= tremoren) gevolgd door sufheid, spraakstoornissen, bloeddrukdaling (= hypotensie), spierschokken (= convulsies) en bewusteloosheid


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Xylocaineģ Drank.