Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

BMR-Vaccinģ


Geneesmiddel: BMR-Vaccinģ

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 17654


Werkzame stoffen

Levend verwakt bof-virus, levend verwakt mazelen-virus en levend verzwakt rode hond-virus (= rubella-virus)

Geneesmiddelgroep

Hoofdgroep: middelen bij infectieziekten

Subgroep: vaccins


Andere namen

Bof/Mazelen/Rode hond Vaccin


Samenstelling

Poeder voor injectievloeistof (1 dosis + oplosmiddel): levend verwakt bof-virus van de Jeryl-Lynn-stam, levend verwakt mazelen-virus van de Moraten-stam en levend verzwakt rode hond-virus (= rubella-virus) van de Wistar RA 27/3-stam (bevat gelatine sorbitol en gelatine als stabilisatoren


Fabrikant/Leverancier

Nederlands Vaccin Instituut (NVI)


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bof (= parotitis), actieve immunisatie (= bescherming) tegen infectie met bof-virus

Mazelen (= morbilli), actieve immunisatie tegen infectie met mazelen-virus

Rode hond (= rubella), actieve immunisatie van kinderen ouder dan 14 maanden (soms ook kinderen van 6-14 maanden) en volwassenen tegen infectie met het rode hond-virus

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Afweersysteem (= immuunsysteem), verstoord of verzwakt (= immuun-deficiŽntie), zoals tijdens de incubatieperiode van infectieziekten en HIV- of AIDS-patiŽnten met immuun-deficiŽntie

Bloed- en bloedplasma-infusies: niet binnen 3 maanden dit vaccin gebruiken

CorticosteroÔden; niet combineren met dit vaccin

Immunoglobulinen; niet binnen 3 maanden dit vaccin gebruiken

Infecties, acute, met koorts

Medicijnen tegen kanker (= oncolytica, cytostatica, 'chemokuur'), niet combineren met dit vaccin

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit vaccin niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Bij vruchtbare vrouwen moet voorafgaande aan de vaccinatie (= inenting) zwangerschap worden uitgesloten .

De eerste 3 maanden nŠ vaccinatie moet zwangerschap worden voorkůmen.

Borstvoeding

Geen borstvoeding geven na injectie met dit middel (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over een mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit vaccin bevat levend verwakt bof-virus, levend verwakt mazelen-virus en levend verzwakt rode hond-virus (= rubella-virus), die de productie van antistoffen tegen zichzelf stimuleren (= actieve immunisatie).

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Gewrichtsaandoeningen, bij vrouwen

Injectieplaats: branderig en/of stekend gevoel

Koorts met spierschokken (= febriele convulsies), bij kinderen die met koorts op de inenting (= vaccinatie) reageren

Koorts en rode huidvlekken (erytheem), ca. 5-12 dagen na injectie

Lymfeklier-vergroting in hals en oksels

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) op overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) op een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige onder de huid (= subcutaan) toegediend (bij voorkeur in de bovenarm).

Gebruikelijke dosering: 1e vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden: 0,5 ml onder de huid van de bovenarm; (2) 2e vaccinatie op ca. 9-jarige leeftijd.

Kinderen die vůůr de leeftijd van 12 maanden zijn ingeŽnt (= gevaccineerd) met dit vaccin moeten na 14 maanden opnieuw worden ingeŽnt.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Niet van toepassing.


Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van BMR-Vaccin RIVMģ

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

De injectie bevat gelatine en sorbitol als stabilisatoren.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over BMR-Vaccinģ.

Bijsluiters