Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Xyzal®


Geneesmiddel: Xyzal®

Recept-medicijn

Dit is een medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel)

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 26770
RVG 33414


Werkzame stof

Levocetirizine

Geneesmiddelgroep

Anti-histaminica


Andere namen

Levocetirizine Tabletten (generiek)


Samenstelling

Tabletten, omhulde: 5 mg levocetirizine-dihydrochloride per tablet
De tabletten bevatten tevens lactose als hulpstof.

Drank met 0,5 mg levocetirizine-dihydrochloride per ml.
De drank bevat tevens methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat.


Fabrikant/Leverancier

UCB Pharma BV

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 103683//33414

EU-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 28316//26770

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 102585//33414
RVG 105063//26770

Dr. Fisher Farma B.V (parallel import)
RVG 116249//33414


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Allergische rhinitis, seizoengebonden (= hooikoorts)en niet-seizoengebonden

Urticaria (= galbulten, netelroos) van allergische aard

Algemeen

Lees altijd goed de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassing en het gebruik van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Galactose-intolerantie

Galactose, slechte opname (= galactose-malabsorptie)

Glucose, slechte opname (= glucose-malabsorptie)

Lapp-lactase-tekort

Nierfunctie-stoornis, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor één van de bestanddelen of voor vergelijkbare verbindingen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit medicijn niet mag gebruiken.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel {7] niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof in dit middel gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke werking hebben tijdens de zwangerschap. Gebruik daarom tijdens zwangerschap bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .

Heel wat medicijnen kunnen in de moedermelk terechtkomen en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens borstvoeding bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .

Vraag eerst uw arts of u tijdens zwangerschap of borstvoeding medicijnen die u al gebruikte, zelfzorg-medicijnen of homeopatische en andere alternatieve middelen mag (blijven) gebruiken.

Lees altijd eerst de bijsluiter in de verpakking om te zien of u dit medicijn mag gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Dit middel bij deelname aan o.a. verkeer en werk niet combineren met alcohol.

Algemeen

Lees ook de patiėntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit middel remt de werking van het histamine dat vrijkomt bij een allergische reactie of door een niet-allergische oorzaak (= anafyl;actische reactie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit medicijn.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Buikpijn

Droge mond

Hoofdpijn

Keelpijn (faryngitis)

Migraine

Moeheid

Neusverkoudheid (= rhinitis)

Slaperigheid

Zwakte (= asthenie)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal "bekende" bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiėntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Alcohol

Cetirizine (= Zytrec®)

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen


Gebruik

Zie etiket en gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tabletten heel doorslikken (met of zonder voedsel) met een glas water of andere vloeistof.

Algemeen

Vraag advies aan uw apotheker of drogist wanneer u de bijsluiter niet begrijpt of van de gebruiksaanwijzing wilt afwijken.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving, zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van dit medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit medicijn.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Het gebruik van medicijnen is meestal alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer niet op eigen initiatief medicijnen van de dokter met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u behalve de medicijnen van de dokter oude medicijnen of zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met het gebruik van medicijnen met uw arts of apotheker.


Medicatiebegeleiding

Gebruik medicijnen altijd nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op recpet verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel) en wordt daarom vergoed volgens de regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Vraag zo nodig uw arts, apotheker of zorgverzekeraar om informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Xyzal®

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

Dit medicijn bevat tevens lactose.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Volwassenen: sufheid
Kinderen: opwinding, rusteloosheid, gevolgd door sufheid

Algemeen

Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Xyzal®.

Bijsluiters