Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Burinex®


Geneesmiddel: Burinex®

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 06785
RVG 08812
RVG 12412
RVG 18088


Werkzame stof

Bumetanide

Geneesmiddelgroep

Plasmiddelen (= diuretica)


Andere namen

Bumetanide Tabletten (generiek)


Samenstelling

Injectievloeistof, ampul 4 ml: 0,5 mg bumetanide per ml

Tabletten: 1 mg, 2 mg en 5 mg bumetanide


Fabrikant/Leverancier

Leo Pharma BV, Hoge Mosten 16, 4822 NH, Breda

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 112427//12412

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 113655//12412

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 115707//12412

Orifarm A/S (parallel import)
RVG 115334//12412
RVG 115542//12412
RVG 115335//12412


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Astma cardiale

Bloeddruk-verhoging door chronische nier-aandoening (renovasculaire hypertensie)

Hartfalen met vochtophoping in de weefsels (= oedeem)

Levercirrose

Nefrotisch syndroom

Vochtophoping (= oedeem) door chronische nier-aandoening

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Elektrolytenbalans, verstoord (o.a. kalium-tekort)

Leveraandoeningen, bepaalde

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiëntie), acute met sterk verminderde urineproductie (= anurie)

Nierontsteking (= nefritis), acute

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor verwante verbindingen

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Het is nog niet precies bekend of dit middel schadelijk is tijdens de zwangerschap. Vanwege de werking kan een schadelijk effect van dit geneesmiddel op aanstaande moeder en of kind niet worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof van dit medicijn gaat over in de moedermelk en kan nadelige effecten hebben op de zuigeling.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid en gezichtsstoornissen veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activitetien, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

De werkzame stof in dit medicijn bevordert de productie van urine (= diurese) door de nieren. Hierdoor wordt vochtophoping in de weefsels (= perifeer oedeem) tegengegaan (= diuretische werking) en bloeddrukverhoging tegengegaan (= antihypertensieve werking).

De werking van dit medicijn begint 15-30 min na inname via de mond (= oraal) en duurt dan 4-6 uur.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Alvleesklier-ontsteking (= pancreatitis)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Calcium-spiegel in bloed, verlaagd (= hypocalciëmie)

Chloride-spiegel in bloed, verlaagd (= hypochloremie)

Bewusteloosheid wanneer ook sprake is van een leveraandoening (= coma hepaticum)

Duizeligheid

Flauwte of instorting (= collaps)m, vooral bij ouderen

Geelzucht (= icterus)

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen)

Glucose-spiegel in bloed, verhoogd (= hyperglykemie)

Hersenaandoening, degeneratief (= encefalopathie) wanneer ook sprake is van een leveraandoening

Kalium-spiegel in bloed, verlaagd (= hypokaliëmie)

Magnesium-spiegel in bloed, verlaagd (= hypomagnesiëmie)

Natrium-spiegel in bloed, verlaagd (= hyponatriëmie)

Maagdarm-klachten

Spierkrampen

Trombose en embolie (= trombo-embolische processen), vooral bij ouderen

Uitdroging (= dehydratatie)

Urinezuur-spiegel in bloed, verhoogd (= hyperurikemie)

Verwardheid

Water- en zoutbalans (= elektrolytenbalans), verstoring; vooral bij hoge dosering en natriumarm dieet

Zwakte

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.


De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

ACE-remmers

Amfotericine-B (o.a. Fungizone®)

Corticosteroïden

Geneesmiddelen die het gehoor negatief beïnvloeden (= ototoxisch), zoals aminoglycosiden (o.a. neomycine) en cisplatine (= Platinol®), Platosin®)

Hartglycosiden (digitalis, digoxine = Lanoxin®)

Indometacine (= Indocid®), Dometin®)

Pijnstillers, bepaalde (= prostaglandine-synthetase-remmers)

Plasmiddelen (= diuretica), andere dan dit medicijn

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Zie etiket en zo nodig de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De injecties worden door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

Injecties: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Tabletten: in de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!

Bewaar uw medicijnen bij voorkeur in de originele verpakking . Ze zijn dan beter houdbaar en u kunt dan onmiddellijk zien om welk medicijn het gaat.

Bewaar u medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving, zoals douchecel of badkamer.

Gebruik dit medicijn niet na verstrijken van de uiterste gebruiksdatum op de verpakking.

Gooi overtollige medicijnen niet bij het afval of in het toilet, maar breng ze terug naar de apotheek. Hiermee voorkomt u overbodige milieu-belasting.

Zie ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter in de verpakking.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Receptgeneesmiddelen niet op eigen initiatief combineren met andere medicijnen of zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Burinex®

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

AlgemeenBlijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Burinex®.

Bijsluiters