Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Xylocaine-Adrenalineģ Injecties


Geneesmiddel: Xylocaine-Adrenalineģ Injecties

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 30237-8
RVG 07833


Werkzame stoffen

LidocaÔne en epinefrine (= adrenaline)

Geneesmiddelgroep

Plaatselijke verdovingsmiddelen (= lokale anaesthetica)


Andere namen

Lignospanģ


Samenstelling

Injectievloeistof: 10 mg/ml lidocaÔne-hydrochloride en 5 mcg/ml epinefrinewaterstoftartraat (bevat methylparahydroxybenzoaat als conserveermiddel)

Injectievloeistof: 20 mg/ml lidocaÔne-hydrochloride en 5 mcg/ml epinefrinewaterstoftartraat (bevat metabisulfiet en methylparahydroxybenzoaat als conserveermiddelen)

DENTAL, injectie- vloeistof voor tandheelkundig gebruik met 2% lidocainehydrochloride en adrenaline 1:80.000


Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 111575//30238
RVG 114563//30237


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Verdoving , voorkůmen (= preventie) en/of bestrijden van pijn door plaatselijke verdoving (= lokale, intra-orale infiltratie- en geleidingsanesthesie) of door toediening via het ruggenmerg (spinale, lumbale of epidurale anesthesie).

Verdoving (= blokkade) van de sympathische zenuwen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Hart- en vaat-aandoeningen (= cardiovasculaire aandoeningen)

Organen met eind-arteriŽn, zoals vingers, tenen, oren, neus en penis.

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of vergelijkbare, verdovende middelen van het amide-type

Overgevoeligheid of allergie voor methylparabenen en/of sulfiet (met name bij astma-patiŽnten)

Schildklierhormoon-productie, verhoogde (= hyperthyreoÔdie)

Suikerziekte (= diabetes mellitus)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de zwangerschap als plaatselijk verdovend middel (= lokaal-anestheticum) volgens voorschrift worden toegepast.

Borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar als plaatselijk verdovend middel (= lokaal-anestheticum) volgens voorschrift worden toegepast.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na snelle toediening of het per ongeluk toedienen via een bloedvat (= intravasculaire injectie) o.a. een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, sufheid en wazig zien veroorzaken.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn blokkeert de prikkelgeleiding via de zenuwbanen, waardoor de pijngewaarwording minder wordt of geheel wordt geblokkeerd (= anaesthesie).

De werking treedt snel in en duurt 1-2 uur.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Centrale zenuwstelsel-stoornissen, zoals bevingen (= tremoren), licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, wazig zien, sufheid, spierschokken, bewusteloosheid, ademhalingsstilstand, kunnen optreden na overdosering, snelle toediening of toediening via een bloedvat (= intravasculaire toediening)

Hart- en vaatreacties (= cardiovasculaire reacties), zoals bloeddrukdaling (= hypotensie) en hartfunctie-vermindering (= myocard-depressie), kunnen optreden na overdosering, snelle toediening via een bloedvat (= intravasculaire toediening)

Algemeen

Meestal is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) op overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) op een allergische reactie op dit medicijn.

Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Antidepressiva, bepaalde (tricyclische antidepressiva)

Anti-stollingsmiddelen (= anti-coagulantia = 'trombose-middelen')

Cyclopropaan en vergelijkbare anaesthetica

Digitalis-preparaten (o.a. Lanoxinģ)

BŤta-blokkers

Halothaan en vergelijkbare anaesthetica

Heparine

Pijnstillers (= analgetica) van het type prostaglandine-synthetase-remmer (= NSAID's)

Plasmavervangende middelen van het dextraan-type

Vaatvernauwende middelen

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

De injecties worden door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Niet van toepassing.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

De injectievloeistoffen bevatten natrium-metabisulfiet en methylparahydroxybenzoaat als conserveermiddelen.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Bevingen (= tremoren), licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, wazig zien, blauw worden (= cyanose), sufheid, spierschokken (= convulsies), bloeddrukdaling, verminderde hartwerking, bewusteloosheid, ademhalingsstilstand


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Xylocaine-Adrenalineģ Injecties.

Bijsluiters