Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Uromitexan«


Geneesmiddel: Uromitexan«

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Mesna (= natrium-2-mercapto-ethaansulfonaat)

Geneesmiddelgroep

Tegengiften (= antidota)


Andere namen

Geen


Samenstelling

Injectievloeistof, ampullen 4 ml en 10 ml: 100 mg natrium-2-mercapto-ethaansulfonaat (= mesna) per ml

Tabletten, omhulde: 400 mg of 600 mg natrium-2-mercapto-ethaansulfonaat (= mesna) per tablet


Fabrikant/Leverancier

Baxter BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Oxazafosforine-vergiftiging o.a. cyclofosfamide, isofosfamide en trofosfamide) van de blaas en de lagere urinewegen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Leveraandoeningen

Nieraandoeningen

Overgevoeligheid voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om een eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders oordeelt).

Algemeen

Lees altijd de patiŰntenbijsluiter van een medicijn, vooral wanneer u van plan bent zwanger te worden of dat al bent of borstvoeding wilt geven of die al geeft.

Er zijn heel wat medicijnen die bij voorkeur niet of helemaal niet tijdens de zwangerschap mogen worden gebruikt. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Veel medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo via de moedermelk de baby. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel behalve aan uw huisarts ook altijd aan een vervangende arts of medisch specialist of u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u tijdens de zwangerschap of borstvoeding medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt.

Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit middel gaat de giftige (= toxische) werking van oxazafosforine-vergiftiging (o.a. cyclofosfamide, isofosfamide en trofosfamide) tegen (= antagoneren).

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Na ÚÚnmalige injectie van hoge doseringen: bloeddrukverlaging (= hypotensie), braken diarree, hoofdpijn, misselijkheid, pijn in de lymfeklieren, uitputting, versnelde pols (= tachycardie), zwakheid

Overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag, jeuk en plaatselijke zwellingen (= lokaal oedeem)

Algemeen

Meestal is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan ook vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) allergische reactie op dit medicijn.

Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) medicijn(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Fenobarbital

Fenyto´ne (= Diphanto´ne«, Epanutin«)

5-Fluoro-uracil (= Fluracedyl«)

Medicijnen die de werking van foliumzuur tegengaan, zoals methotrexaat (= Emthexate«, Ledertrexate«)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruiksaanwijzing

Dit middel moet door of onder toezicht van een arts worden toegediend.


Hoe bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Niet van toepassing.


Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Uromitexan«

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Uromitexan«.

Bijsluiters