Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Te Anatoxal Vaccin Berna/Tetuman«


Geneesmiddel: Te Anatoxal Vaccin Berna/Tetuman«

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

1993


Werkzame stoffen

Tetanus-toxo´de + tetanus-immunoglobulinen (= tetanus-antistoffen)

Geneesmiddelgroep

Hoofdgroep: middelen bij infectieziekten

Subgroep: vaccins
Subgroep: immunoglobulinen


Andere namen

Tetanusimmunoglobuline/Tetanusvaccin SVM


Samenstelling

Tetanus-vaccin, ampul 0,5 ml: tenminste 80 Internationale Eenheden (= IE) tetanus-toxo´de per ml
Het vaccin bevat tevens 4 mg aluminium-fosfaat en 0,1 mg thiomersal per ml.

Tetanus-immunoglobulinen, wegwerpspuit 2 ml: eiwitfractie van 100-180 gram per liter met tenminste 90% IgG, geringe hoeveelheden IgA en IgM en sporen van andere plasma-eiwitten.
Het preparaat bevat tevens 0,3 mol glycine per liter.


Fabrikant/Leverancier

Berna


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Tetanus (= stijfkramp), actieve en passieve bescherming (= immunisatie) tegen mogelijke infectie met tetanus-bacteriŰn (= Clostridium tetani) via open wonden.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Infectieziekten, acute met koorts (tenzij er sprake is van een wond die verdacht wordt van infectie met tetanus-bacteriŰn)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. thiomersal)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit vaccin kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden toegediend.

Borstvoeding

Na toediening van dit vaccin kan voor zover bekend zonder bezwaar borstvoeding worden gegeven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en kunnen dan via borstvoeding de baby bereiken. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit vaccin heeft voor zover bekend geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien of dit medicijn invloed heeft op uw reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Het vaccin (Te Anatoxal Vaccin Berna) stimuleert actief de vorming van antistoffen die tetanus-toxinen onschadelijk maken (= actieve immunisatie).

De tetanus-immunoglobulinen (Tetuman) grijpen direct aan op de tetanus-toxinen (= passieve immunisatie).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Injectieplaats: roodheid en zwelling

Koorts

Malaise

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) op overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) op een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.


Gebruik

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige in een spier (= intramusculair) of onder de huid (= subcutaan) worden toegediend.

Volledige vaccinatie na verwonding: 1e inenting: 0,5 ml vaccin + 250 IE tetanusimmunoglobulinen (apart en op andere plaats toedienen); 2e inenting: 1 maand na 1e inenting: 0,5 ml vaccin; 3e inenting: 7 maanden na 1e inenting: 0,5 ml vaccin

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar ten dele vergoed of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Te Anatoxal Vaccin Berna/Tetuman«

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Het tetanus-vaccin bevat tevens 4 mg aluminium-fosfaat en 0,1 mg thiomersal als conserveermiddel.

Het tetanus-immunoglobuline-preparaat bevat tevens 0,3 mol glycine per liter.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen optreden (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Te Anatoxal Vaccin Berna/Tetuman«.