Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Sereventģ


Geneesmiddel: Sereventģ

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-gneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 18150
RVG 33735


Er is een fout opgetreden. De inhoud van deze pagina kon niet worden weergegeven.Er is een fout opgetreden. De inhoud van deze pagina kon niet worden weergegeven.

Samenstelling

Volumatic 25 inhalator CFK-vrij, aŽrosol suspensie 25 microgram per dosis

Inhalatiepoeder ('Diskus'), 60 doses: 50 microg salmeterol per inhalatiedosis


Fabrikant/Leverancier

GlaxoSmithKline

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 23814//18150

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 24249//18150
RVG 24325//18150
RVG 28221//18150
RVG 30073//14821
RVG 102315//33735
RVG 102316//33735
RVG 103114//18150
RVG 105277//18150
RVG 107572//33735
RVG 108058//33735
RVG 112535//33735
RVG 114169//18150

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 103931//18150
RVG 104697//33735
RVG 110490//33735
RVG 111852//33735
RVG 115245//18150
RVG 115346//33735
RVG 116397//33735
RVG 116823//33735

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 109373//33735

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 114408//18150


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Astma, onderhoudsbehandeling, in combinatie met een inhalatie-corticosteroÔd

Bronchitis, chronische

Longemfyseem

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Fabrikant/Leverancier

GlaxoSmithKline


Er is een fout opgetreden. De inhoud van deze pagina kon niet worden weergegeven.

Zwangerschap

Op grond van de werking van dit medicijn kunnen schadelijke effecten tijdens de zwangerschap niet worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van heel wat medicijnen is dat echter nog niet precies bekend. Vertel uw arts daarom altijd vůůrdat u medicijnen gebruikt of u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en kunnen zo tijdens de borstvoeding de zuigeling bereiken. Vertel uw arts daarom altijd vůůrdat u medicijnen gebruikt of u borstvoeding geeft of van plan bent dat te gaan doen.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist of u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of de periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gberuik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

De werkzame stof in dit medicijn verwijdt de bronchiŽn waardoor de ademhaling wordt verbeterd.

Zo nodig kan de dosis-aŽrosol worden voorzien van een inhalatiekamer ("Volumatic').

De werking begint na 10-15 minuten en duurt ca. 12 uur.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bevingen (= tremor)

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Hartkloppingen

Hoofdpijn

Kaliumgehalte van bloed, verlaagd (= hypokaliŽmie)

Misselijkheid

Nervositeit

Algemeen

De mogelijke bijwerkingen van een geneesmiddel staan vermeld in de bijsluiter in de verpakking van het geneesmiddel of in de patiŽnten-informatie-folder .

Meestal is er sprake van kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) een wisselwerking (= interactie) met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter naarmate de dosering van het medicijn hoger is. Neem daarom nooit meer medicijn dan is voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken.

Vertel uw arts voor welke medicijnen u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn (of een medicijn dat daar sterk op lijkt) voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Er is een fout opgetreden. De inhoud van deze pagina kon niet worden weergegeven.

Gebruik

Zie etiket /i] en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking

De dosis-aŽrosol goed schudden voor gebruik.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Er is een fout opgetreden. De inhoud van deze pagina kon niet worden weergegeven.

Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts worden gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren.

Wanneer u teveel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit mťťr dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook in dat geval moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken.

Overleg eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vertel uw arts ook of u wťl of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Sereventģ

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Warm en rood gezicht, angst, misselijkheid, braken, beklemd gevoel op de borst, bloeddrukdaling (= hypotensie), hartkloppingen, verhoogde hartfrequentie (= tachycardie), hartritme-stoornissen (= aritmieŽn), hoofdpijn, opwinding (= agitatie), spierkrampen, vaatverwijding (= vasodilatatie), waanvoorstellingen (= hallucinaties), zweten

Algemeen

Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand al u belt of naar een arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Sereventģ.

Bijsluiters