Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Rapilysin« (EU)


Geneesmiddel: Rapilysin« (EU)

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Reteplase

Geneesmiddelgroep

Trombolytica (= bloedstolsel-oplossende middelen)


Andere namen

Nederland

Geen

Buitenland

Retavase«


Samenstelling

Poeders voor injectievloeistof (+ 10 ml oplosmiddel): 10 Units (= U) reteplase


Fabrikant/Leverancier

Roche Nederland BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Myocard-infarct (= hart-infarct), binnen 12 uur na het optreden van de eerste symptomen toedienen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Alvleesklier-ontsteking (= pancreatitis), acute

Bevalling (= partus), zware, minder dan 10 dagen geleden

Bloedingen, zichtbare en aantoonbare (= manifeste) of onlangs gehad (= recente)

Bloedingsneiging, verhoogde (= hemorragische diathese)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstig en ongecontroleerd

Bloedvaten, misvormingen (= arteriŰle en/of veneuze malformaties)

Gezwellen (= neoplasmata), met bloedingsneiging

Hart-binnenwand-ontsteking (= endocarditis), door infectie met bacteriŰn

Hartmassage, uitwendige, met aantoonbare, negatieve gevolgen (= traumatische), minder dan 10 dagen geleden

Hartzakje-ontsteking (= pericarditis), door infectie met bacteriŰn

Hersenbloedingen (= intracraniale bloedingen) en/of -beschadigingen, ook indien eerder gehad

Leverfunctie-aandoeningen, ernstige

Netvlies-aandoeningen (= retinopathie) ten gevolge van bloeddrukverhoging (= hypertensie) of suikerziekte (= diabetes mellitus)

Operatie, grote, gedurende de afgelopen 3 maanden

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Slokdarm-spataderen (= oesofagale varicose)

Verwondingen (= traumata), ernstige, gedurende de afgelopen 3 maanden

Zweren van slokdarm, maag en/of darm (= ulcus pepticum), gedurende de afgelopen 3 maanden

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens zwangerschap goed te kunnen beoordelen. In dierstudies is een verhoogd risico op miskraam (= abortus spontanus) waargenomen.

Dit middel bij voorkeur niet toedienen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Binnen 24 uur na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Veel medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.


Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn lost bloedstolsels (= trombus of embolus) op.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Angina van het hart (= angina pectoris)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Bloedingen, meestal alleen op de plaats van injectie

Hartfalen

Hartritme-stoornissen (= aritmieŰn)

Hartspier-doorbloeding, verminderd (= cardiale ischemie)

Hartstilstand

Longen, vochtophoping (= long-oedeem)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Bloedstolling-remmende middelen (= anti-coagulantia = 'trombose-middelen') van het cumarine-type, zoals acenocoumarol (= Sintrom«) en fenprocoumon (= Marcoumar«)

Heparine

Medicijnen die direct of indirect (bijvoorbeeld als bijwerking) de bloedstolling be´nvloeden.

Trombocyten-aggregatie-remmers, zoals abciximab (= Reopro«), acetylsalicylzuur (diverse merknamen), carbasalaat-calcium (= Asca), clopidogrel (= Iscover« = Plavix«), dipyridamol (in Asasantin«), eptifibatine (= Integrilin«) en tirofiban (= Aggrastat«)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Niet van toepassing.


Medicatiebegeleiding

Bespreek zo nodig uw ervaringen en eventuele problemen na toediening van dit medicijn met de arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Rapilysin«

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op (ernstige) bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Rapilysin« (EU).

Bijsluiters