Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Octostim« Injecties


Geneesmiddel: Octostim« Injecties

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Desmopressine (= vasopressine-derivaat)

Geneesmiddelgroepen

Hypofyse-achterkwab-hormonen

Middelen bij water-/elektrolyt-huishoudingsstoornissen


Andere namen

Minrin«


Samenstelling

Injectievloeistof, ampul 2 ml:15 microgram desmopressine-acetaathydraat per ml


Fabrikant/leverancier

Ferring BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Voorkˇmen (= profylaxe) en/of verminderen van bloedverlies bij:
- slecht functionerende bloedplaatjes (aangeboren of veroorzaakt door medicijnen)
- hemofilie A, type A (lichte vormen)
- verhoogd ureum-gehalte van het bloed (= uremie)
- verlengde bloedingstijd met onbekende oorsprong
- ziekte van von Willebrand, type I (lichte vormen)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Hartfalen, wanneer onbehandeld

Overgevoeligheid voor dit middel of voor ÚÚn of meer van de bestanddelen

Ziekte van Von Willebrand, behandeling van

Ziekte van Von Willebrand, type IIb

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit medicijn niet toepassen tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt)

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders oordeelt).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij toepassing volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn heeft een werking die vergelijkbaar is met die van het natuurlijke hormoon vasopressine (= anti-diuretisch hormoon = ADH), dat door de achterkwab van de hypofyse (= hersenaanhangsel) wordt afgescheiden. Het remt o.a. de vorming van urine (= anti-diuretische werking).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bloeddrukdaling (= hypotensie), bij gebruik van hoge doses

Blozen (= 'flushing'), bij gebruik van hoge doses

Duizeligheid, bij gebruik van hoge doses

Hoofdpijn, bij gebruik van hoge doses

Maagdarm-stoornissen, bij gebruik van hoge doses

Algemeen

Er bestaat in de praktijk altijd een kans dat ÚÚn of meer van de vermelde bijwerkingen zich voordoen. Dat is echter lang niet altijd het geval. Het kan dus ook zijn dat u in het geheel geen last krijgt van bijwerkingen.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) medicijn(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals krijgt voorgeschreven.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Indometacine (Dometin«, Indocid«) en waarschijnlijk ook andere pijnstillers die prostaglandine-synthetase remmen (= NSAID's)

Imipramine (= Tofranil«) en andere medicijnen die het natuurlijke vasopressine-gehalte in het bloed kunnen doen stijgen

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.


Gebruiksaanwijzing

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, niet aan anderen geven of niet in vuilnisbak of toilet gooien. U het restant het beste ter vernietiging terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen over of problemen na het gebruik van dit medicijn met uw arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen over of problemen na het gebruik van dit medicijn met uw arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en de zorgverzekeraars.

Algemeen

U kunt uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om informatie over de vergoeding van dit medicijn.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Octostim« injecties

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Octostim« Injecties.