Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Obracinģ


Geneesmiddel: Obracinģ

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Tobramycine

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: aminoglycosiden


Andere namen

Tobramycine Injecties


Samenstelling

Injectievloeistof, ampul 2 ml: 10 mg tobramycine-sulfaat per ml

De injectievloeistof bevat sulfiet.

Injectievloeistof, ampullen 2 ml en 3 ml: 40 mg tobramycine-sulfaat per ml

De injectievloeistoffen bevat sulfiet.


Fabrikant/Leverancier

Lilly Nederland, Grootslag 1-5, 3990 RA, Houten


Toepassingen (= indicaties) o.a.

infecties met bacteriŽn, die gevoelig zijn voor dit antibioticum

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen, voor sulfiet of voor andere aminoglycosiden

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens over dit medicijn om de schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

De werkzame stof passeert de placenta en bereikt zo de foetus. Gehoor- en/of nierschade bij de foetus kan daarom niet geheel worden uitgesloten.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Hierdoor kunnen sensibilisatie, toxische effecten en verstoring van de darmflora bij de foetus optreden.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders oordeelt).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. evenwichtsstoornissen (= vestibulaire soornissen) veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor tobramycine.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Ademhalingsonderdrukking (= ademhalingsdepressie)

Allergische reacties, vooral benauwdheid bij astma-patiŽnten,

Braken

Evenwichtsorgaan-stoornissen (= vestibulaire stoornissen)

Gehoorschade (= ototoxiciteit)

Hoofdpijn

Huiduitslag

Koorts

Misselijkheid

Nierbeschadiging (= nefrotoxiciteit)

Allergische shock-reactie (= anafylactische shock)

Spierzwakte

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen is groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Cisplatine (= Platinolģ, Platosinģ)

Cefalosporine-antibiotica

Penicilline-antibiotica

Plasmiddelen (= diuretica), sterkwerkende (o.a. furosemide = Fusidģ, Lasilettenģ, Lasixģ, Lasix Retardģ; etacrynezuur = Edecrinģ)

Spierrelaxantia, neuromusculair werkende

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Dit middel wordt door een arts pf verpleegkundige bereid en toegediend.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen /i] met dit medicijn met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen /i] met dit medicijn met uw (huis)arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Algemeen

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Zie bijsluiter van Obracinģ

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

De injectievloeistoffen bevatten sulfiet als conserveermiddel.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering van dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Obracinģ.