Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Naladorģ


Geneesmiddel: Naladorģ

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Sulproston

Geneesmiddelgroep


WeeŽn-opwekkende middelen (= oxytocica)


Andere namen

Geen


Samenstelling

Poeder voor injectie-vloeistof '500': 500 microgram sulproston


Fabrikant/Leverancier

Schering Nederland BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Abortus (= bewuste zwangerschapsonderbreking)

Uterus-bloedingen (= baarmoeder-bloedingen), na de bevalling (= post-partaal)

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Astma

Baarmoeder-operatie, vroegere

Bevalling van een levensvatbaar kind

Bloedarmoede, bepaalde typen (sikkelcel-anemie en thalassemie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstige

Bronchitis

Dikke darm-ontsteking (= colitis), zwerende (= ulcerosa)

Glaucoom (= verhoogde oogdruk)

Hart-afwijkingen

Infecties, aan vrouwelijke geslachtsorganen (= gynaecologische)

Lever-aandoeningen

Nier-aandoeningen

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Schildklier, verhoogde activiteit (= hyperthyreoÔdie)

Suikerziekte (= diabetes mellitus)

Toeval (= insult), neiging tot

Vaataandoeningen

Ziekten, ernstige

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag gebruikt.


Zwangerschap

Dit middel wordt toegepast ten behoeve van zwangerschapsonderbreking (= abortus provocatus).

Borstvoeding

Niet van toepassing.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na toediening als mogelijke bijwerking o.a. sufheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn zorgt voor ritmische samentrekking (= contractie) van de baarmoederwand en verwijdt de baarmoederhals (= cervix). Hierdoor wordt de inhoud van de baarmoeder uitgedreven.

Tijdens de zwangerschap wordt de baarmoeder steeds gevoeliger voor dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Ademnood door luchtwegvernauwing (bronchospasmen)

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Braken

Buikkrampen

Creatinine-gehalte van bloed, verhoging

Diarree

Hartfrequentie, afname (= bradycardie)

Hoofdpijn

Long-bloeddrukverhoging (= pulmonale hypertensie)

Misselijkheid

Rillingen, koude

Sufheid

Urine-productie (= diurese), afname

Vochtophoping in de longen (= longoedeem)

Zout/water-balans, verstoring

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen.
Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) medicijn(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Oxytocine (= Syntocinonģ)

Pijnstillers (= analgetica), bepaalde, zoals prostaglandine-synthetasetemmers, NSAID's, waaronder (acetyl)salicylzuur en indometacine

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Niet van toepassing.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Naladorģ

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie betreffende de mogelijk verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Naladorģ.