Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Maalox« (zelfzorg)


Geneesmiddel: Maalox« (zelfzorg)

Zelfzorg-medicijn

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel) bij apotheek of drogist.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 09613
RVG 09616
RVG 112421


Werkzame stof

Aluminiumoxide (algeldraat) en magnesiumhydroxide

Geneesmiddelgroep

Maagzuur-middelen (= antacida)


Andere namen

Algeldraat/Magnesium(hydro)xide Poeders FNA

Antagel

Maalox Plus«

Muthesa N«

Regla-pH« suspensie


Samenstelling

Kauwtablet: 200 mg aluminiumoxide en 400 mg magnesiumhydroxide

Suspensie '70'('Forte'): flacon 240 ml, zakje 10 ml: 90 mg aluminiumoxide en 60 magnesiumhydroxide per ml


Fabrikant/Leverancier

Aventis Pharma BV

Sanofi-Aventis Netherlands B.V.
RVG 110907//09613
RVG 110908//09613


Toepassingen (= indicaties)

Hyperaciditeit, bestrijding van de klachten van overmatig maagzuur

Ulcus pepticum, voorkˇmen van stress-ulcera en van bloedingen uit maagdarm-zweren

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties)

Nierfunctiestoornissen, ernstige

Fosfaat-gehalte in het bloed, verlaagd (= hypofosfatemie)

Overgevoeligheid voor dit middel of vergelijkbare middelen

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit middel kan volgens voorschrift voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of zuigeling worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit middel kan volgens voorschrift voor zover bekend zonder gevaar voor de zuigeling worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Veel medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo via de moedermelk de baby. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft geen invloed op het reactie- en concentratievermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie- of concentratievermogen.


Werking

Dit zelfzorg-geneesmiddel neutraliseer het maagzuur ten dele. Hierdoor neemt de zuurgraad (= aciditeit) van het maagsap tijdelijk af.

Dit middel geeft in het algemeen een snelle, maar betrekkelijk kort durende verlichting van de klachten.

Dit middel neemt niet de oorzaak van de verhoogde maagzuurproductie weg.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bloeddrukverlaging(= hypotensie), na langdurig gebruik van hoge doses

Bewusteloosheid (= coma), na langdurig gebruik van hoge doses

Botaandoening, bepaalde (= osteomalacie), na chronisch gebruik

Braken

Calciumgehalte in urine, verhoogd (= hypercalciurie), na chronisch gebruik

Fosfaatgehalte in bloed, verlaagd (= hypofosfatemie), na chronisch gebruik

Hartfrequentie, afname (= bradycardie), na langdurig gebruik van hoge doses

Hersenaandoening, degeneratieve (= encefalopathie), na langdurig gebruik van hoge doses

Misselijkheid

Nierstenen, na chronisch gebruik

Spierzwakte, na langdurig gebruik van hoge doses

Sufheid (= sedatie), na langdurig gebruik van hoge doses

Algemeen

Er bestaat altijd een kans dat u last krijgt van bijwerkingen. Dat hoeft echter niet per se het geval te zijn.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen: (1) op een bijwerking van dit medicijn, (2) op een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn of met voedsel of (3) op overgevoeligheid voor of een allergische reactie op dit medicijn.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Wisselwerkingen (= interacties)

Ciprofloxacine (= Ciproxin«, Ciloxan«)

Digoxine (= Lanoxin«)

IJzerpreparaten

Isoniazide

Kinidine (= Cardioquin«)

Tetracyclinen

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruiksaanwijzing

De suspensie goed schudden voor gebruik.

Algemeen

Vraag eventueel uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen snoepjes zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten het bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in hun verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit mÚÚr dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U moet nooit medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven zelf combineren met zelfzorg-medicijnen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met uw apotheker bespreken.


Vergoeding

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Maalox«

Algemeen

U kunt altijd uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

GeenKies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Maalox« (zelfzorg).

Bijsluiters