Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Lanoxin«


Geneesmiddel: Lanoxin«

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 01363-5
RVG 07548
RVG 08963


Werkzame stof

Digoxine

Geneesmiddelgroep

Hartglycosiden (= digitalis-preparaten)


Andere namen

Digoxine Tabletten


Samenstelling

Drank (Elixir 'Paediatric'en 'Geriatric'), 60 ml: 0,05 mg digoxine per ml
De drank bevat suiker suiker (saccharose) en als conserveermiddel methylhydroxybenzoaat.

Injectievloeistof, ampul 2 ml: 0,25 mg digoxine per ml

Tabletten: 0,0625 mg ('Paediatric/Geriatric'), 0,125 mg en 0,25 mg digoxine


Fabrikant/Leverancier

GlaxoSmithKline

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 35223//08963

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 115897//01364
RVG 116375//01364


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hartfalen, langdurig (= chronisch hartfalen)

Hartritmestoornissen (= hart-aritmieŰn), bepaalde vormen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Atrioventriculaire nevenverbindingen, zoals Wolff-Parkinson-White-syndroom

AV-block, 2e- of 3e-graads (uiterste voorzichtigheid is geboden bij een 1e-graads AV-block!)

Hartritmestoornissen, bepaalde vormen (ventriculaire tachycardie of ventrikelfibrilleren)

Hartritmestoornissen ten gevolge van vergiftiging (= intoxicatie) met hartglycosiden

Hartspierziekte, bepaalde (= hypertrofische obstructieve cardiomyopathie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een voor de bestanddelen of voor vergelijkbare medicijnen (hartglycosiden)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkomendat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit middel heeft voor zover bekend bij normaal gebruik tijdens de zwangerschap geen nadelige gevolgen voor de vrucht.
Het gebruik van dit medicijn moet echter onder controle van een arts plaatsvinden.

Borstvoeding

De werkzame stof van dit medicijn gaat in zo'n geringe hoeveelheden over in de moedermelk dat geen schadelijke effecten op de zuigelingen te verwachten zijn.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn vergroot de contractiekracht van het hart (= positief inotrope werking), verlaagt de hartfrequentie (negatief chronotrope werking) en vertraagt de AV-prikkelgeleiding over het hart (= negatief dromotrope werking).

De werking is na 6-8 uur maximaal en duurt ca. 3 dagen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Apathie

Braken

Delirium

Depressie

Diarree

Duizeligheid

Eetlust, verminderd (= anorexie)

Gezichtsstoornissen (= visusstoornissen, o.a. kleurenblindheid)

Hartblokkade (= hartblock)

Hartfrequentie, toename (boezemtachycardie) met AV-block

Hartritme-stoornissen (= hart-aritmieŰn)

Hoofdpijn

Misselijkheid

Psychische stoornissen (psychosen)

Vermoeidheid

Verwardheid

Zwakte

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng behalve uw huisarts ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Antacida (= maagzuur-neutraliserende middelen)

Amiodaron (= Cordarone«)

Amfotericine B (= Fungizone«)

Calcium-injecties

Ciclosporine (= Neoral«, Sandimmune«)

Colestipol (= Colestid«)

Colestyramine (= Questran«, Questran A«)

Corticostero´den (bloed-kalium-gehalte verlagende)

Diltiazem (= Diloc«, Surazem«, Tiadil«, Tildiem«)

Erytromycine (= Eryc«, Erytrocine«, Erytrocine ES«)

Fenyto´ne (= Diphanto´ne«, Epanutin«)

Hydroxychloroquine (= Plaquenil«)

Itraconazol (= Trisporal«)

Kinidine (= Cardioquin«)

Kool, adsorberende (= Norit«)

Laxeermiddelen, bepaalde (bloed-kalium-gehalte verlagende)

Maagzuurbindende middelen (= antacida), vloeibare

Metoclopramide (= Primperan«)

Neomycine

Nisoldipine(= Sular«, Syscor«)

Nitrendipine (= Baypress«)

Plasmiddelen, bepaalde (bloed-kalium-gehalte verlagende)

Propafenon (= Rytmonorm«)

Propantheline

Rifampicine (= Rifadin«, Rimactan«)

Spironolacton (= Aldactone«)

Sulfasalazine (= Salazopyrine«)

Suxamethonium

Sympathicomimetica

Tetracycline

Verapamil (= Geangin«, Isoptin«)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijlsuiter.

De dosering wordt door de arts op u persoonlijk ingesteld. Het is zeer belangrijk dat u zich nauwkeurig aan die dosering houdt.

De tabletten na de maaltijd innemen met water.

De elixir onverdund gebruiken.

De injecties worden door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet (meer) weet hoe u uw medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid medicijn.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met uw medicijn(en) tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u die ook met uw apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Lanoxin«

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

De drank ('Paediatric/Geriatric') bevat suiker (saccharose) en ethylhydroxybenzoaat als conserveermiddel.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Hartfunctie-stoornissen, ernstige

In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm en neem onmiddellijk telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed. Hou in dat geval de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis toe gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Lanoxin«.