Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Implanon«


Geneesmiddel: Implanon«

Recept-medicijn

Dit middel is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 21168
RVG 106801


Werkzame stof

Etonogestrel

Geneesmiddelgroep

Anticonceptie-middelen (= middelen tegen zwangerschap)


Andere namen

Geen


Samenstelling

Implantaat (met wegwerp-applicator) voor toepassing onder de huid (= subdermaal): bevat 68 mg etonogestrel per implantaat

Implantaat NXT (met wegwerp-applicator) voor toepassing onder de huid (= subdermaal): bevat 68 mg etonogestrel per implantaat.
Aan het implantaat is bariumsulfaat toegevoegd zodat deze naast echografie ook met rontgen te detecteren is.


Fabrikant/leverancier

Organon Nederland BV

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 103096//21168

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 104881//21168


Toepassingen (= indicaties)

Anti-conceptie

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor meer informatie over de toepassing van dit middel.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Aandoeningen met een risico op trombose of embolie (= trombo-embolische aandoeningen)

Lever-aandoeningen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Tumoren, die gevoelig zijn voor dit middel of ander progestagene hormonen

Vaginale bloedingen, onverklaarde

Zwangerschap

Algemeen

Breng behalve uw huisarts ook een vervangende arts of medisch specialist altijd op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u middelen voorgeschreven krijgt die u niet mag gebruiken.


Zwangerschap

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof komt in de moedermelk terecht.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Vertel behalve uw huisarts ook een vervangende arts of medisch specialist dat u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die u niet mag gebruiken tijdens de zwangerschap of de periode van borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent medicijnen die u eerder heeft gebruikt , zelfzorggeneesmiddelen of alternatieve middelen tijdens zwangerschap of borstvoeding te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit middel.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen


Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit implantatie-voorbehoedmiddel voorkomt zwangerschap (= anticonceptieve werking) door remming van de eisprong (= anovulatore werking) en door veranderingen in de samenstelling van het baarmoederhals-slijm (= cervix-slijm). Hierdoor kunnen zaadcellen (= spermatozoën) de baarmoeder moeilijker bereiken.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Acne

Borsten, gevoelige of pijnlijke

Borstkanker, verhoogd risico op; bij langer durend gebruik van progestagene hormonen

Buikpijn

Depressieve stemming

Gewichtstoename

Haaruitval (= alopecia)

Hoofdpijn

Huidreacties op de plaats van het implantaat, o.a. jeuk, lichte irritatie, pijn, infecties, bloeduitstortingen en soms littekenvorming

Huidvlekken, donkere (= melanose, melasma, chloasma)

Menstruatie, pijnlijke (= dysmenorroe)

Seks, zin in (= libido), veranderingen

Stemmingswisselingen (= emotionele labiliteit)

Vaginale bloedingen, onregelmatig en/of verlengd; deze komen na enkele maanden in aantal af

Belangrijk

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer zich tijdens het gebruik van dit middel effecten die u niet kent of verwacht voordoen, kan dat wijzen op een bijwerking, op een wisselwerking met een ander geneesmiddel, voedsel of drank, op een overgevoeligheidsreactie of op een allergische reactie. Neem in dat geval contact op met uw huisarts of apotheker.

Veel van de bijwerkingen van de pil verminderen of verdwijnen geheel na enkele maanden pilgebruik.

Het is mogelijk dat u overgevoelig bent (of wordt) voor een bepaalde stof in dit middel. Als u weet dat u overgevoelig bent voor dit middel, moet u dat behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende arts of medisch specialist vertellen. U krijgt dan waarschijnlijk een ander middel voorgeschreven.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit middel.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Geneesmiddelen, die de activiteit van lever-enzymen stimuleren, zoals barbituraten (o.a. fenobarbital), carbamazepine (Carbymal«, Tegretol«), fenyto´ne(= Diphanto´ne«, Epanutin«), griseofulvine, oxcarbazepine (= Trileptal«) en rifabutine (= Mycobutin«)

Bij gelijktijdig gebruik van middelen die de activiteit van de lever-enzymen stimuleren, neemt de betrouwbaarheid van de pil af. Daarom moet gedurende het gebruik van dergelijke middelen en gedurende 4 weken na stoppen daarmee, ook een andere vorm van anticonceptie (bijv. condoom) worden toegepast om zwangerschap te voorkomen.

Kruidenpreparaten die Sint Janskruid (hypericum) bevatten.

Belangrijk

Vertel behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Op die manier kunt u wisselwerkingen met andere geneesmiddelen voorkˇmen.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen.


Gebruik

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.

Algemeen

Zie ook de patiŰntenbijsluiter bij Implanon«.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van dit medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige pillen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Implanon«

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Implanon«.

Bijsluiters