Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Imiglucerase Infusies


Geneesmiddel: Imiglucerase Infusies

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Imiglucerase


Andere namen

Cerezyme®


Samenstelling

Cerezyme® poeder voor infusievloeistof, flacon: 200 of 400 Internationale Eenheden (= IE) imiglucerase per flacon


Fabrikant/Leverancier

Cerezyme®: Genzyme BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Ziekte van Gaucher, type I, met ernstige ziekteverschijnselen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om een eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om een eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de borstvoeding goed te kunnen beoordelen.

Algemeen

Lees altijd de patiėntenbijsluiter van een medicijn, vooral wanneer u van plan bent zwanger te worden of dat al bent of borstvoeding wilt geven of die al geeft.

Er zijn heel wat medicijnen die bij voorkeur niet of helemaal niet tijdens de zwangerschap mogen worden gebruikt. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Veel medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo via de moedermelk de baby. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel behalve aan uw huisarts ook altijd aan een vervangende arts of medisch specialist of u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u tijdens de zwangerschap of borstvoeding medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt.

Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees de patiėntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiėntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn versterkt de structuur van het botweefsel (= mineralisatie) en vermindert daardoor botpijn en de kans op botbreuk.

Algemeen

Lees ook de patiėntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Ademhalingsproblemen

Borst, beklemd gevoel

Buikkramp

Injectieplaats, zwelling

Misselijkheid

Overgevoeligheidsreacties, waaronder jeuk, roodheid (flushing), huiduitslag en huidzwellingen

Algemeen

Meestal is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) allergische reactie op dit medicijn.

Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) medicijn(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiėntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Er zijn voor zover bekend geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen, voedsel of dranken van belang.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiėntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruiksaanwijzing

Dit medicijn moet door of onder toezicht van een arts worden toegediend.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet (meer) precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Hoe bewaren

Zie bijsluiter Cerezyme®.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet (meer) precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Medicatietrouw

Niet van toepassing.


Niet van toepassing.


Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.


Niet van toepassing.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Cerezyme®

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Imiglucerase Infusies.