Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Geactiveerde Kool (zelfzorg)


Geneesmiddel: Geactiveerde Kool (zelfzorg)

Zelfzorg-medicijn

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel).


Werkzame stof

Geactiveerde kool

Geneesmiddelgroep

Tegengiften (= antidota)


Andere namen

NoritŪ


Samenstelling

NoritŪ capsules: 200 mg geactiveerde kool per capsule

NoritŪ granulaat voor suspensie ('Carbomix'), flacon 50 g: 50 g geactiveerde kool per falcon

NoritŪ tabletten: 125 mg geactiveerde kool per tablet (de tabletten bevatten ook saccharose)


Fabrikant/Leverancier

NoritŪ: Norit NV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Diarree

Vergiftigingen, als hulpmiddel

Algemeen

Lees altijd goed de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassing en het gebruik van dit zelfzorg-medicijn.

Raadpleeg uw arts als dit zelfzorg-medicijn binnen enkele dagen niet of onvoldoende helpt tegen de klachten die u heeft.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties)

Inname van etsende stoffen, zoals sterke zuren en basen

Inname van organische oplosmiddelen (benzine, petroleum, terpentijn, aceton, ether, e.d.)

Inname van giftige stoffen of overdoses van geneesmiddelen waarvoor een beter tegengif (= antidotum) bestaat (vraag dit aan arts of apotheker).

Overgevoeligheid voor dit middel of vergelijkbare middelen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit zelfzorg-medicijn niet mag gebruiken.


Zwangerschap

Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de zwangerschap volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de periode van borstvoeding volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Ook zelfzorg-medicijnen kunnen een schadelijke werking hebben tijdens de zwangerschap. Gebruik daarom tijdens zwangerschap bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept.

Ook zelfzorg-medicijnen kunnen in de moedermelk terechtkomen. Gebruik daarom tijdens borstvoeding bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept.

Vraag altijd eerst uw arts of u tijdens zwangerschap of borstvoeding medicijnen die u al gebruikte, zelfzorg-medicijnen of homeopatische en andere alternatieve middelen mag (blijven) gebruiken.

Lees altijd eerst de bijsluiter in de verpakking om te zien of u dit zelfzorg-medicijn mag gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft geen invloed op het concentratie- en reactievermogen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie- of concentratievermogen.


Hoe werkt het?

Geactiveerde kool bindt in maag en darm giftige stoffen, waaronder overdoses van geneesmiddelen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Verstopping (= obstipatie)

Algemeen

Er bestaat altijd een kans dat u last krijgt van bijwerkingen. Dat hoeft echter niet per se het geval te zijn.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) een wisselwerking (= interactie) van dit medicijn met een ander medicijn of met voedsel of (3) overgevoeligheid voor of een allergische reactie op dit medicijn.

Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal bekende bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Wisselwerkingen (= interacties)

Dit medicijn bindt vele (genees)middelen, waardoor deze in mindere mate worden opgenomen in het lichaam en daarom minder goed werken of betrouwbaar zijn (bijvoorbeeld 'de pil')

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit zelfzorg-medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruiksaanwijzing

Dit middel met water innemen. De suspensie onmiddellijk na bereiding gebruiken.

Bij ernstige klachten of wanneer u niet weet wat u moet doen arts of desnoods 112 bellen.

Diarree

1-3 x per dag 3-4 capsules of 6-9 tabletten.

Vergiftiging bij kinderen tot 12 jaar

Zo spoedig mogelijk 1 g actieve kool (met water) per kg laten innemen

Vergiftiging bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

Zo spoedig mogelijk 50-100 g actieve kool (met water) innemen.

Bij ernstige vergiftigingen nog enkele dagen 4-6 x per dag 20 g actieve kool (met water) innemen.

Algemeen

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, is niet geheel zonder gevaar. U moet zich daarom altijd nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter houden.

Vraag advies aan uw apotheker of drogist wanneer u de bijsluiter niet begrijpt of van de gebruiksaanwijzing wil afwijken.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar daarom ook zelfzorg-medicijnen altijd buiten het bereik van kleine kinderen!.

De meeste zelfzorg-medicijnen zijn in de verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar zelfzorg-medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving, zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van dit zelfzorg-medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige zelfzorg-medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze -net als recept-geneesmiddelen- het beste terugbrengen naar de apotheek

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit zelfzorg-medicijn.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

U moet nooit zelfzorg-medicijn combineren met medicijnen die u op doktersrecept heeft gekregen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de medicijnen die u op recept in de apotheek heeft gekregen ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn altijd nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk nooit af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorgmiddel na enkele dagen geen of onvoldoende effect heeft.


Vergoeding

Zelfzorg-medicijnen worden zonder recept niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Sommige zelfzorg-medicijnen worden op recept gedeeltelijk vergoed. Op het recept moet dan staan vermeld dat u het middel langer dan 3 maanden moet gebruiken. Iedere keer als u een nieuw medicijn voorgeschreven krijgt, moet u de medicijnen op het eerste recept zelf betalen. U krijgt dan voor 15 dagen medicijnen mee. De medicijnen op herhaalrecept worden dan wel vergoed door uw verzekeraar.

Vraag zo nodig uw arts, apotheker of zorgverzekeraar om informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij NoritŪ

Algemeen

U kunt uw apotheker of drogist zo nodig om meer informatie over dit zelfzorg-medicijn vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Geactiveerde Kool (zelfzorg).