Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Furosemide Injecties/Tabletten (generiek)


Geneesmiddel: Furosemide Injecties/Tabletten (generiek)

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Furosemide

Geneesmiddelgroep

Plasmiddelen (= diuretica)


Andere namen

Lasix®

Lasix Retard®


Samenstelling

Injectievloeistof, ampullen 2 ml en 4 ml: 10 mg furosemide per ml

Tabletten: 20 mg of 40 mg furosemide per tablet

Concentraat voor infusie: 250 mg furosemide per 25 ml


Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Actavis BV
RVG 08705
RVG 28303=10185
RVG 28304=09511

Pharmachemie BV
RVG 09511
RVG 10185

Wise Pharmaceuticals Ltd.
RVG 11761

Apothecon B.V.
RVG 19996=55844

Sandoz BV
RVG 20519
RVG 25839-41

Mylan BV
RVG 27917=53385

Bristol Laboratories Ltd (Berkhamsted)
RVG 32462-3

Fresenius Kabi Nederland B.V.
RVG 34774

Apotex Europe BV
RVG 53385

B.V. Lagap BNL
RVG 55150

Centrafarm Services BV
RVG 55322
RVG 55472
RVG 57091

Ratiopharm Nederland BV
RVG 55844

Claris Lifesciences UK Limited
RVG 101495

Teva BV
RVG 106750


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Astma cardiale

Bloeddrukverhoging, door chronische nieraandoening (= renovasculaire hypertensie)

Calciumgehalte van bloed, verhoogd (= hypercalciëmie), acuut

Hartfalen met vochtophoping in de weefsels (= oedeem)

Levercirrose

Nefrotisch syndroom

Vochtophoping (= oedeem) door chronische nieraandoening

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Elektrolytenbalans, verstoord

Levercirrose met vochtophoping in de buikholte (= ascites)

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiëntie), acute met sterk verminderde urineproductie (= anurie)

Nierontsteking (glomerulonefritis), acute

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor verwante verbindingen (= sulfonamiden)

Urinevorming, sterk verminderd tot geheel gestopt (= anurie)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Het is niet precies bekend of dit middel schadelijk is tijdens de zwangerschap. Vanwege de werking kan een schadelijk effect van dit geneesmiddel op aanstaande moeder en of kind niet worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof van dit medicijn gaat over in de moedermelk en kan nadelige effecten hebben op de zuigeling.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan -vooral aan het begin van de behandeling en in combinatie met alcohol- als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en gezichtsstoornissen veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

De werkzame stof in dit medicijn bevordert de afscheiding van water en zout door de nieren en daarmee de productie van urine (= vocht-afdrijving = diurese) door de nieren. Hierdoor wordt vochtophoping in de weefsels (= perifeer oedeem) en bloeddrukverhoging tegengegaan (= antihypertensieve werking).

De werking van dit medicijn begint 30-60 min na inname via de mond. De werkingsduur is afhankelijk van de ingenomen hoeveelheid (= dosis).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Alvleesklier-ontsteking (= pancreatitis)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Calcium-spiegel in bloed, verlaagd (= hypocalciëmie)

Chloride-spiegel in bloed, verlaagd (= hypochloremie)

Bewusteloosheid wanneer ook sprake is van een leveraandoening (= coma hepaticum)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Duizeligheid

Flauwte of instorting (= collaps)m, vooral bij ouderen

Geelzucht (= icterus)

Glucose-tolerantie, verminderd (NB suikerpatiënten!)

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen)

Hersenaandoening, degeneratief (= encefalopathie) wanneer ook sprake is van een leveraandoening

Kalium-spiegel in bloed, verlaagd (= hypokaliëmie)

Kalkneerslag in de nieren (= nefrocalcinose)

Magnesium-spiegel in bloed, verlaagd (= hypomagnesiëmie)

Natrium-spiegel in bloed, verlaagd (= hyponatriëmie)

Maagdarm-klachten

Nierstenen (= nefrocalcinose)

Spierkrampen

Trombose en embolie (= trombo-embolische processen), vooral bij ouderen

Uitdroging (= dehydratatie)

Urinezuur-spiegel in bloed, verhoogd (= hyperurikemie), soms met acute jichtaanval

Verwardheid

Water- en zoutbalans (= elektrolytenbalans), verstoring; vooral bij hoge dosering en natriumarm dieet

Zwakte

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op een:
- bijwerking
- wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn
- allergische reactie.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen.
Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

ACE-remmers

Amfotericine-B (o.a. Fungizone®)

Bloeddrukverlagende middelen (= antihypertensiva)

Corticosteroïden, bepaalde

Fenobarbital

Fenytoïne

Galzuurbindende harsen (o.a. colestyramine = Questran®)

Geneesmiddelen die het gehoor negatief beïnvloeden (= ototoxisch), zoals aminoglycosiden (o.a. neomycine) en cisplatine (= Platinol®), Platosin®)

Hartglycosiden (digitalis, digoxine = Lanoxin®)

Indometacine (= Indocid®), Dometin®)

Laxeermiddelen

Lithium (= Camcolit®, Litharex®, Priadel®)

Pijnstillers, bepaalde (= prostaglandine-synthetase-remmers)

Tubocurarine en andere spierrelaxerende middelen

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Tabletten: zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tabletten zonder kauwen heel innemen met ruim water.

Neem een vergeten tablet zo snel mogelijk alsnog in, maar sla die over als het bijna tijd is voor de volgende tablet (bijv. 1-2 uur nadat u zich realiseert dat u een tablet bent vergeten)
NB. Neem nooit een dubbele dosis!)

De injecties worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

Tabletten: in de verpakking bij kamertemperatuur.

Injecties: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, niet aan anderen geven of niet in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt het evenetuele restant het beste ter vernietiging terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met uw apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Furosemide Injecties/Tabletten

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Furosemide Injecties/Tabletten (generiek).