Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Acenocoumarol Tabletten (generiek)


Geneesmiddel: Acenocoumarol Tabletten (generiek)

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Acenocoumarol

Geneesmiddelgroep

Coumarinen (bloedstolling-remmende middelen, trombose-middelen, bloedverdunners)


Andere namen

Geen


Samenstelling

Tablet: 1 mg acenocoumarol


Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Sandoz BV
RVG 04464

Pharmachemie BV
RVG 18669=04464

Actavis BV
RVG 21483=50674

Mylan BV
RVG 29037=04464

Centrafarm Services BV
RVG 50674

Pharmamatch B.V.
RVG 113318


Toepassingen (= indicaties)

Voorkómen en behandelen van trombo-embolische aandoeningen (= trombose en embolie).

Algemeen

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstige, waarbij afwijkingen in de bloedvaten van de oogbodem (= fundus) zijn waargenomen

Bloedingen van geslachts- en urinewegen

Bloedingsneiging, verhoogde (hemorragische diathese)

Hartklepontsteking, bepaalde vorm van (= endocarditis lenta)

Hersenbloedingen (intracraniale bloedingen)

Leveraandoening, bepaald type (= leverparenchym-beschadigingen), indien ernstig

Longen, holtevorming in de

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiëntie)

Operaties aan het centrale zenuwstelsel (= ruggenmerg en hersenen), na afloop daarvan

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor andere medicijnen van dit type (= cumarinen)

Schedelholte-afwijkingen

Suikerziekte (= diabetes mellitus), ernstige, waarbij afwijkingen in de bloedvaten van de oogbodem (= fundus) zijn waargenomen

Tumoren, indien bloedend

Vaatwand- of hartwand-verwijdingen (= aneurysma)

Vaataandoeningen, bepaalde (o.a. arteriosclerose = 'aderverkalking')

Zweren in het spijsverteringskanaal (= mond, slokdarm, maag en darmen)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voork¢men dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patientenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de eerste 13 weken van de zwangerschap.

Dit medicijn niet gebruiken na de 36e week van de zwangerschap vanwege het bloedingsgevaar tijdens en na de bevalling

Borstvoeding

Dit middel mag worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voork¢men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn remt de bloedstolling doordat het de stimulerende werking van vitamine K op de vorming van bepaalde bloedstollingsfactoren tegengaat (= antagonisme).

De werking van dit medicijn is ca. 36-48 uur na inname van één of meerdere tabletten maximaal.

De werking van dit medicijn houdt na stoppen van het gebruik nog ca. 2 dagen aan.

Algemeen

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bloedingen, verhoogde kans op

Diarree

Huidontsteking (= dermatitis)

Misselijkheid

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen en na insmeren van grote lichaamsoppervlakken /i]. Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patientenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Versterking van de bloedstollingremmende werking:

Acetylsalicylzuur (o.a. Aspirine®)

Alcohol

Antibiotica, bepaalde (o.a. erytromycine, tetracycline, neomycine, chlooramfenicol)

Bloedsuikerverlagende middelen (= orale antidiabetica)

Cimetidine (= Tagamet®)

Clofibraat

Dextrothyroxine

Disulfiram (= Antabus®, Refusal®)

Etacrynezuur (= Edecrin®)

Glucagon (= Glucagen®)

Hartritme-middelen (anti-aritmica), bepaalde (o.a. amiodaron, kinidine)

Heparine (= Calparine®, Minihep®)

Metronidazol (= o.a. Flagyl®)

Miconazol (= o.a. Daktarin®)

Pijnstillers van het NSAID-type (= prostaglandine-synthetase-remmers)

Salicylaten (o.a. Ascal®)

Schildklierhormonen (= thyreoïdhormonen)

Steroïdhormonen, anabole en androgene

Sulfinpyrazon

Sulfonamiden

Verzwakking van de bloedstollingremmende werking :

Barbituraten

Colestyramine (= Questran®), tenminste 4 uur na gebruik van acenocoumarol innemen

'De pil' (= orale anticonceptiva), wanneer die een oestrogeen-hormoon bevat

Glutethimide

Griseofulvine

St. Janskruid (= Hypericum perforatum)

Plasmiddelen, bepaalde soorten (= thiazide-diuretica)

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Voedsel (o.a. kool en spinazie in grote hoeveelheden omdat deze vitamine K kunnen bevatten)

Overige wisselwerkingen :

Sulfonylureum-derivaten (o.a. chloorpropamide en tolbutamide = Rastinon®)

Algemeen

Er zijn heel wat medicijnen -waaronder ook zelfzorggeneesmiddelen- die niet met dit anti-trombosemiddel mogen worden gecombineerd omdat ze de werking er van versterken (= langere bloedingstijd dan gewenst) of verzwakken (= kortere bloedingstijd dan gewenst).

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voork¢men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met dit anti-trombosemiddel.

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tabletten zonder kauwen heel innemen met ruim water of een andere alcoholvrije vloeistof.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder dan is voorgeschreven door de dokter.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m‚‚r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat medicijnen dan vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts en wijk daar niet van af. Ook niet wanneer u lange tijd geen klachten heeft gehad.

Houdt u strikt aan de controle-afspraken zodat de dosering van dit medicijn steeds nauwkeurig kan worden afgestemd op uw bloedstollingswaarden (o.a. protrombine-tijd en trombotest-activiteit).

Wanneer u minder van dit medicijn gebruikt dan is voorgeschreven (= onderdosering), wordt de bloedstolling bevorderd. Hierdoor wordt de kans op trombose of embolie groter.

Wanneer u meer van dit medicijn gebruikt dan is voorgeschreven (= overdosering), wordt de bloedstolling mogelijk te sterk geremd. Hierdoor wordt de kans op bijwerkingen, waaronder bloedingen, groter.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u w‚l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vertel ook altijd uw tandarts dat u een middel tegen trombose of embolie gebruikt. Hiermee kunt u onnodige en langdurige bloedingen na tandheelkundige ingrepen voork¢men.

Als u problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Acenocoumarol Tabletten

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Inwendige bloedingen (= hemorragie) en bijbehorende complicaties

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Acenocoumarol Tabletten (generiek).