Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Fenobarbital Injecties/Tabletten (generiek)


Geneesmiddel: Fenobarbital Injecties/Tabletten (generiek)

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Fenobarbital

Geneesmiddelgroep

Epilepsie-middelen (= anti-epileptica)


Andere namen

Fenobarbital Drank FNA


Samenstelling

Injectievloeistof, ampul 1 ml: 50 mg of 100 mg fenobarbital per ml

Tabletten: 25 mg, 50 mg of 100 mg fenobarbital per tablet


Fabrikant/leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Epilepsie, met name bij tonisch-klonische aanvallen en partiŽle epilepsie (NB niet bij absences)

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Gebruikt u dit geneesmiddel en bent u zwanger of wilt u zwanger worden?
In het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt onderzoek gedaan naar:
- gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap
- de effecten van dit geneesmiddel op het ongeboren kind
Uw medewerking hieraan is van groot belang! Meer informatie: www.eurap.nl


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Ademhalingsproblemen (respiratoire insufficiŽntie), indien ernstig

Afhankelijkheid van fenobarbital of andere barbituraten, ook indien daar eerder sprake van was

Motorisch onrustige kinderen (= hyperkinesie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen in dit medicijn of voor andere barbituraten

Porfyrie (= stoornis in de aanmaak van rode bloedkleurstof)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkomendat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit medicijn kan schadelijk zijn voor de zwangerschap.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap, de nog ongeboren vrucht (= foetus) of de pasgeboren zuigeling (= neonatus). Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersvoorschrift .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist als u van plan bent zwanger te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gaan gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , dubbelzien en sufheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn onderdrukt de werking van het centrale zenuwstelsel en heeft daardoor o.a. een anti-epileptische werking.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Ademhalingsdepressie, na injectie

Ademhaling, stokkende (= apnoe), na injectie

Bloedarmoede (megaloblastaire anemie)

BewegingscoŲrdinatie-stoornissen (= ataxie)

Braken

Dubbel zien (= diplopie)

Duizeligheid

Hoofdpijn

Huidreacties

Lusteloosheid, vooral in het begin

Misselijkheid

Oogbevingen (= nystagmus)

Opwinding en hyperactiviteit, bij kinderen

Reactie- en concentratievermogen, verminderd

Stembandkramp (= laryngospasmus), na injectie

Sufheid, vooral in het begin

Verwardheid en opgejaagdheid, bij ouderen

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen .
Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn, waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen opgemerkt en aangemeld zijn bij de daarvoor verantwoordelijke instantie.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Alcohol (geen alcohol gebruiken!)

Anticonceptiva, orale ('de pil'), verminderde betrouwbaarheid

Antidepressiva, bepaalde

Antihistaminica (= medicijnen tegen allegische verschijnselen)

Antipsychotica (= medicijnen tegen psychosen)

Bloedstolling-vertragende middelen ('trombose-middelen', cumarine-derivaten)

CorticosteroÔden (= ontsteking-remmende bijnierschorshormonen)

Diazepam (= Stesolidģ, Diazemulsģ, Valiumģ)

Geneesmiddelen, waarvan de werking gevoelig is voor afbraak (= metabolisme) in de lever (o.a. antipsychotica, bloedstolling-remmende middelen (= trombose-middelen, anticoagulantia), corticosteroÔden, fenytoÔne (= DiphantoÔneģ, Epanutinģ), griseofulvine, kinidine (Cardioquinģ), de pil (orale anticonceptiva), rifampicine (Rifadinģ, Rimactanģ)

Pijnstillers (= analgetica), centraal-werkende

Tranquillizers (= kalmerende middelen)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, met voedsel of met drank.


Gebruik

De injecties worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Tabletten: zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

Injecties: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking

Tabletten: in de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving , zoals bijvoorbeeld douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan of steeds weer terugkeren. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet māār dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat geneesmiddelen dan vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid wegnemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Epilepsie-patiŽnten moeten hun medicijnen altijd innemen om nieuwe epilepsie-aanvallen te voorkĘmen. Dit omdat tijdens een aanval de kans op een ongeluk groter is en omdat iedere nieuwe aanval de ziekte verergert. In de praktijk betekent dit dat epilepsie-patiŽnten hun medicijnen levenslang zeer trouw moeten gebruiken.

Gebruik op eigen initiatief niet meer of minder geneesmiddel dan is voorgeschreven door de dokter.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw (huis)arts. Vertel hem/haar ook of u wel of niet tevreden bent over het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Bespreek voorafgaande aan een (voorgenomen) zwangerschap met uw (huis)arts of u dit medicijn dan nog mag gebruiken of dat u over moet stappen op en ander medicijn tegen uw epilepsie.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, moet u dat beslist voorleggen aan uw arts of apotheker.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Fenobarbital Injecties/Tabletten

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

CoŲrdinatie-stoornissen (ataxie), opwinding, bewustzijnsvermindering (depressie van het centrale zenuwstelsel), bewusteloosheid (coma), verminderde hart- en vaatfunctie, stokkende ademhaling, eerst onderkoeling (hypothermie) en dan koorts (hyperthermie), verminderde of afwezige reflexen, bloeddrukdaling (hypotensie), ademhalingsproblemen

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Fenobarbital Injecties/Tabletten (generiek).