Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Gemiddeld 2.100 euro aan basiszorg uitgekeerd


Geplaatst op 2 april 2013
Zorgverzekeraars keerden in 2010 gemiddeld 2.100 euro per persoon aan vergoedingen uit voor zorg die valt onder de basisverzekering. Dat meldt het CBS.


Meer dan de helft van deze kosten ging naar ziekenhuiszorg. Rekening houdend met verschillen in bevolkingsopbouw blijken de kosten hoger bij huishoudens met een laag inkomen en bij personen van niet-westerse herkomst. Mannen kwamen in 2010 uit op gemiddeld 1.980 euro aan zorgkosten vanuit de basisverzekering, terwijl dat bij vrouwen op gemiddeld 2.220 euro lag. Vrouwen zorgen in de vruchtbare leeftijd voor meer kosten voor ziekenhuiszorg, verloskunde en kraamzorg en medicijnen. Op andere leeftijden zijn de kosten van mannen hoger. Vooral oudere mannen worden vaker in het ziekenhuis opgenomen.